Сътрудник отдел продажби - проектиране на кухни /по заместване/

ул. Янко Комитов № 6, Бургас, Bulgaria