Intern - Global Communication Assistant (นักศึกษาฝึกงาน ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร)

 • Intern
 • Business Function: Administration
 • Work Location: BangPa-In Building 3--LOC_WDT_TH1413

Company Description

At Western Digital, our vision is to power global innovation and push the boundaries of technology to make what you thought was once impossible, possible.

At our core, Western Digital is a company of problem solvers. People achieve extraordinary things given the right technology. For decades, we’ve been doing just that. Our technology helped people put a man on the moon.

We are a key partner to some of the largest and highest growth organizations in the world. From energizing the most competitive gaming platforms, to enabling systems to make cities safer and cars smarter and more connected, to powering the data centers behind many of the world’s biggest companies and public cloud, Western Digital is fueling a brighter, smarter future.

Binge-watch any shows, use social media or shop online lately? You’ll find Western Digital supporting the storage infrastructure behind many of these platforms. And, that flash memory card that captures and preserves your most precious moments? That’s us, too.

We offer an expansive portfolio of technologies, storage devices and platforms for business and consumers alike. Our data-centric solutions are comprised of the Western Digital®, G-Technology™, SanDisk® and WD® brands.

Today’s exceptional challenges require your unique skills. It’s You & Western Digital. Together, we’re the next BIG thing in data.

Job Description

ESSENTIAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES:

Internship Start Date: May or June

 • To support Generating ideas on content and artwork.
 • To support Planning, designing, and developing content, artwork, graphics and multimedia for approved communications channels such as employee bulletin boards, email, intranet, MS Teams, and TV/video
 • Managing the approved communications channels such as employee bulletin boards, email, intranet (e.g. Connect), MS Teams, and TV/video
 • Ensure employees receive interesting and engaging communications about activities within the company.
 • To support in organizing and executing employee-related activities and campaigns

หน้าที่ และความรับผิดชอบ:​

สามารถเริ่มฝึกงาน เดือนพฤษภาคม / มิถุนายน

 • ผู้ช่วยในการสร้างความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาและงานออกแบบ
 • ผู้ช่วยฝึกทำงานการวางแผน การออกแบบ และพัฒนาเนื้อหา อาร์ตเวิร์ค กราฟิก และมัลติมีเดียสำหรับช่องทางการสื่อสารที่ได้รับอนุมัติ เช่น กระดานข่าวของพนักงาน อีเมล อินทราเน็ต MS Teams และทีวี/วิดีโอ
 • ผู้ช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานได้รับการสื่อสารที่น่าสนใจและมีส่วนร่วมเกี่ยวกับกิจกรรมภายในบริษัท
 • ผู้ช่วยในการจัดระเบียบและดำเนินกิจกรรมและการรณรงค์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

Qualifications

REQUIRED:

 • High vocational in Digital Business Technology, Computer Technology, Business Administration, Multimedia and related fields

PREFERRED:

 • Experience in proven graphic designing and video editing experience

SKILLS:

 • Proactive working with a team and have attention to detail.
 • Goal–oriented, Unity, Learning, and Flexible.
 • Ability to use Adobe Creative Cloud including InDesign, Photoshop, Illustrator, and Premiere Pro.

คุณสมบัติ:

 • กำลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และมัลติมีเดีย
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบกราฟิกและการตัดต่อวิดีโอที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
 • สามารถทำงานเชิงรุกกับทีมและใส่ใจในรายละเอียด
 • มุ่งเน้นเป้าหมาย ความสามัคคี การเรียนรู้ และความยืดหยุ่น
 • สามารถใช้ Adobe Creative Cloud รวมถึง InDesign, Photoshop, Illustrator และ Premiere Pro

Remark: Only for internships with a duration of 3 months or more (สำหรับนักศึกษามีระยะฝึกงาน 3 เดือนขึ้นไป เท่านั้น)

Additional Information

Western Digital thrives on the power and potential of diversity. As a global company, we believe the most effective way to embrace the diversity of our customers and communities is to mirror it from within. We believe the fusion of various perspectives results in the best outcomes for our employees, our company, our customers, and the world around us. We are committed to an inclusive environment where every individual can thrive through a sense of belonging, respect and contribution.

Western Digital is committed to offering opportunities to applicants with disabilities and ensuring all candidates can successfully navigate our careers website and our hiring process. Please contact us at [email protected] to advise us of your accommodation request. In your email, please include a description of the specific accommodation you are requesting as well as the job title and requisition number of the position for which you are applying.

Privacy Policy