Stage Optimalisatie Model (WO)

  • Zwolle, Nederland
  • Voltijds

Functieomschrijving

De RFS Holland Holding heeft het maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan. Zo wordt er bijvoorbeeld gezocht naar oplossingen om problematische schulden te kunnen voorkomen en werkt men continu aan preventieve maatregelen om opstapeling van schulden tegen te gaan. Geheel in lijn met het Nederlandse beleid om armoede te voorkomen, werkt Lacent aan diverse normen in het kader van de zorgplicht. Naast de mogelijkheid om bestellingen in één keer aan Wehkamp te betalen, kunnen consumenten bij Wehkamp ook producten en diensten achteraf betalen. Dit kan door alles in één keer te betalen na ontvangst van de bestelling. Maar de klant kan er ook voor kiezen om via de balansrekening (“op afbetaling”) te betalen. Door hiervoor te kiezen, gaan ze een doorlopend krediet met Wehkamp Finance aan. Dit betekent dat ze bestellingen kunnen doen tot maximaal de door Wehkamp Finance vastgestelde individuele kredietlimiet, die gebaseerd is op een zogenaamd credit score systeem.

Ondanks deze acceptatie/creditscoring zijn er toch nog klanten die niet, te weinig of te laat betalen. De redenen waarom deze debiteuren een ongewenst betaalgedrag laten zien variëren. Vaak is het gemakzucht (vergeten), maar ook gaat het om tijdelijke (financiële) problemen bij de klant. Deze debiteuren worden nu via allerlei kanalen benaderd om alsnog betalingen te realiseren. De kanaalkeuze (en de hierbij gebruikte communicatie = “content”) wordt nu met name bepaald door de procesfase waarin de debiteur zich op dat moment bevindt. Hierbij speelt het type debiteur, en de mogelijke reden van non-betaling, een ondergeschikte rol.

Onderzoeksvragen:

  1. Voldoen de huidige in gebruik zijnde kanalen?
  2. Is het palet aan kanalen compleet?
  3. En hoeverre voldoet de huidige content?
  4. Welke factoren spelen een rol bij de kanaal- en content-keuze?

De concrete stageopdracht is het ontwikkelen van een model dat ons in staat stelt per debiteur of specifieke groep van debiteuren een effectievere en efficiëntere keuze te kunnen maken met betrekking tot het te gebruiken kanaal en de te gebruiken content. Dit moet een dynamisch model zijn dat op basis van de behaalde resultaten continue de meest effectieve en efficiënte combinatie van kanaal en script te kiezen. Wehkamp Finance heeft de intentie dit model werkelijk te gebruiken, dus het moet praktisch toepasbaar zijn. Hiervoor is het belangrijk de juiste mensen te betrekken bij de analyse en opleveringsfase. Voor het uitvoeren van deze opdracht hebben we een Corporate Data Warehouse (CDW) beschikbaar met gegevens van ruim 4 miljoen klanten met betrekking tot bestel- en betaalgedrag over de afgelopen 10 jaar, evenals contactgegevens en overige persoonsgegevens. Het gebruik van deze gegevens zal alleen onder zeer strikte voorwaarden plaatsvinden in het kader van geheimhouding en privacywetgeving.

Functie-eisen

Wij zoeken een stagiair met bovengemiddelde analytische vaardigheden en een relevante studierichting zoals econometrie, toegepaste wiskunde, bedrijfswiskunde, statistiek of psychologie; Je bent bedreven in het uitvoeren van kwantitatief onderzoek en in staat statistische analyses te vertalen in praktisch toepasbare informatie; Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Ervaring met het statistische pakket SAS EG is een pré.

Privacybeleid