Mocny Junior w Javie | Strong Junior in Java - 4 wakaty [PL, EN]

  • Warszawa, Łopuszańska 32, Warszawa, Mazowieckie, Polska
  • Pracownicy mogą pracować zdalnie
  • Pełny etat

Opis firmy

Trochę o nas 

Jesteśmy z branży IT, ale to już może wiesz. Spróbujemy Cię zatem zaskoczyć.

Opracowujemy najlepsze w swojej klasie nowoczesne systemy ochrony danych dla firm. Nasze oprogramowanie pomaga zmniejszyć ryzyko utraty danych i związanych z tym kosztów oraz jest skutecznie wdrażane w firmach na całym świecie.  

Stworzyliśmy swój własny produkt Storware Backup and Recovery. Co to oznacza? Pracując z nami masz realny wpływ na jego rozwój! Będziesz tworzyć kody oraz współpracować z zespołami deweloperskimi, w tym również z czujnym okiem zespołu QA. Do tej pory nasze produkty zostały wdrożone m.in. dla klientów takich jak: Red Hat, Citrix, IBM, a na horyzoncie pojawia się jeszcze wiele, całkiem nowych lądów.  

Jesteśmy dumni z tego, co udało nam się do tej pory stworzyć (a wierzymy, że jeszcze najlepsze przed nami!).😎

________________________________________

A little about us

We are in the IT industry, but you may already know that. We will therefore try to surprise you.

We develop best-in-class modern data protection systems for companies. Our software helps reduce the risk of data loss and associated costs, and is being successfully deployed in companies around the world. 

We have developed our own product - Storware Backup and Recovery. What does this mean? By working with us you have a real impact on its development! You will be creating code and working with the development teams, including the watchful eye of the QA team. To date, our products have been implemented for clients such as: Red Hat, Citrix and IBM, and there are many more, brand new lands on the horizon. 

We are proud of what we have been able to create so far (and we believe the best is yet to come!).😎

____________________________

Opis stanowiska

Czy szukamy właśnie Ciebie? Sprawdź⬇️⬇️⬇️ 

👉Jasne, oczekujemy, ale też dajemy - sporo wiedzy i ciekawych, zawodowych możliwości. U nas awanse nie są tylko w teorii :)

👉Jak obiecujemy, tak realizujemy - nie rzucamy słów na wiatr

👉Lubimy - poznawać nowe spojrzenie, dlatego nie bój się mówić nam o swoich pomysłach

👉Jako junior - będziesz zaopiekowany odpowiednią wiedzą i wsparciem

👉Dostarczamy - wielu wrażeń, ponieważ poza spędzonym czasem w godzinach pracy, spotykamy się na imprezach integracyjnych - tak, częściej niż raz w roku :)

____________________________________

Is it you we are looking for? Check it out⬇️⬇️⬇️

👉Sure, we expect a lot, but we also give a lot of knowledge and interesting professional opportunities. With us, promotions are not just in theory :)

👉As we promise, so we deliver - we don't throw our words to the wind

👉We like - getting to know new insights, so don't be afraid to tell us your ideas

👉As a junior - you will be looked after with the right knowledge and support

👉We provide a lot of excitement, because in addition to spending time during working hours, we get together for team-building events - yes, more than once a year :)

___________________________________

Kwalifikacje

Kim jest mocny junior?

W Twoim inwentarzu przyda się znajomość stacku technologicznego takiego jak: Java 11, JEE, SQL, Spring Boot, Hibernate, Linux, Angular 11, Payara, Flyway, Swagger. Fantastycznie, jeżeli nie są Ci obce również znajomości baz danych takich jak MariaDB  czy MySQL.  

Często bujasz w obłokach? Jeżeli poza cloud'em nie są Ci obce znajomości Dockera/Podmana, Quarkus, WebSocket, Java Native Image, JOOQ, QueryDSL, Sonar, REST / WebService, CI/CD czy Wirtualizacji - może okazać się, że to już nawet mid :)

A co ze znajomością angielskiego? Bądź gotów na naukę, bo mamy ambitne plany na najbliższe 3 lata :)
____________________

What is a strong junior like?

In your inventory, it will be useful to know  a stack of technology such as: Java 11, JEE, SQL, Spring Boot, Hibernate, Linux, Angular 11, Payara, Flyway, Swagger. Fantastic if you are also familiar with databases such as MariaDB or MySQL. 

Do you often have your head in the cloud(s)? Apart from the cloud, if you are no stranger to Docker/Podman, Quarkus, WebSocket, Java Native Image, JOOQ, QueryDSL, Sonar, REST / WebService, CI/CD or Virtualization - you may even be mid :)

What about English skills? Be ready to learn as we have ambitious plans for the next 3 years :)

_______________________

Dodatkowe informacje

Jak się z nami pracuje?

Mówią, że fajnie, bo mamy spory dystans do samych siebie. My nie chodzimy do pracy - my rozwijamy swoje pasje. 

Zatrudniając na B2B oferujemy stawkę  8 000 – 12 000 zł netto. Interesuje Cię inna forma współpracy? Pogadajmy o tym! Aktualnie mamy do obsadzenia aż 4 stołki - mogą być te w biurze, ale może to być również wygodny fotel w Twoim domu nawet, jeżeli mieszkasz w dowolnym miejscu na ziemi, dla nas nawet niebo nie jest limitem. 

Jak rekrutujemy?

Dajemy ZAWSZE znać, serio. Sami kiedyś też szukaliśmy pracy, więc znamy to uczucie "czekania". Jakie są kolejne kroki rekrutacyjne? O! I to zostawmy do omówienia na naszym pierwszym spotkaniu, a więc... musisz się tylko do nas zgłosić!

________________________

What is working with us like?

They say it's cool because we don’t take ourselves too seriously. We don't go to work - we develop our passions.

On a B2B basis, we offer a salary of 8,000 - 12,000 zloty net. Are you interested in another form of cooperation? Let's talk about it! We currently have up to four seats to fill - it could be one in the office, but it could also be a comfortable chair in your own home, if you live anywhere on Earth, for us even the sky is not the limit.

How do we recruit?

We ALWAYS let you know, seriously. We also once had to look for jobs ourselves too, so we know the feeling of 'waiting'. What are the next recruitment steps? O! Let's leave that to be discussed at our first meeting, then… all you have to do is apply!

---------------------

Informujemy, że administratorem danych jest Storware Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 32  (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie.

Polityka prywatności