Front-end / UI Developer

 • Łopuszańska 32, 01-001 Warszawa, Polska
 • Pełny etat

Opis firmy

Storware to szybko rozwijająca się firma, specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania wspierającego współdzielenie, zabezpieczenie oraz archiwizację danych.

W 2015 roku zostaliśmy wyróżnieni przez naszego partnera firmę IBM jako finalista prestiżowej nagrody Beacon Award w kategorii „Outstanding software solution for service delivery and management”.

Opis stanowiska

W naszym zespole będziesz odpowiadać za tworzenie i rozwój warstwy front-end aplikacji Storware - vProtect.

Będziesz rozwijać swoje kompetencje w zakresie technologii Angular 5+, HTML5 oraz JavaScript.

Kwalifikacje

Must have:

 • Angular (wersja 2+),
 • HTML,
 • CSS,
 • JavaScript,
 • znajomość zasad projektowania UI,
 • minimum 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • dobra znajomość języka angielskiego (umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej oraz swobodne porozumiewanie się).

Nice to have:

 • znajomość REST, WebServices,
 • doświadczenie w pracy z edytorami Eclipse, Aptana, Sublime itp.,
 • GIT.

Dodatkowe informacje

Jakich narzędzi używamy?

 • JIRA do pracy w metodologii Scrum (❤️ Atlassian),
 • Bitbucket i GitLab do kodu oraz code review (PRs i GitFlow),
 • Confluence i GitBook do tworzenia dokumentacji,
 • TeamCity i Jenkins do buildów i CI,
 • SonarQube do analizy StaticCode,
 • Doker do... dokowania ;-),
 • AWS dla naszej infrastruktury Cloud,
 • CentOS jest naszą dystrybucją Linuksa, ponieważ ❤️ RedHat,
 • ściśle współpracujemy również z IBM i Samsungem, oni z nami również!

 

Brzmi ciekawie? Wyślij nam swoje CV i dołącz do zespołu #backupmonster!

 

Informujemy, że administratorem danych jest Storware Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Leszno 8 / 44 (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie.