HyperV Engineer

 • Łopuszańska 32, 01-001 Warszawa, Poland
 • Contract

Company Description

Storware helps organizations worldwide to protect, and manage their data. We are committed to delivering the industry's most intelligent data sharing and data protection solutions.

In 2015 we got awarded by our partner - IBM as a finalist of the prestigious Beacon Award in „Outstanding software solution for service delivery and management” category.

Job Description

Responsibilities:

 • working closely with developers and engineers on next-gen data protection solutions,
 • working on projects automating it infrastructure management,
 • daily tasks involved configuring, implementing and maintaining Hyper-V, SQL, Windows Servers, VMWare and Office 365.

 

Qualifications

Must have:

 • experience as a Systems Engineer,
 • excellent skills in understanding and using Hyper-V,
 • experience working with Windows Server 2012 R2/2016, Azure, AWS, VMware and Exchange 2013/2016,
 • Microsoft Certifications and other relevant IT certifications seen as desirable but not essential,
 • outstanding verbal and written communication skills, including communicating technical jargon to non-technical clients.

 

Additional Information

What tools we use:

 • JIRA for Scrum (as we ❤️ Atlassian)
 • Confluence documentation
 • Jenkins for builds
 • SonarQube for StaticCode Analysis
 • Docker for … docking ;-)
 • AWS for our Cloud Infrastructure
 • CentOS is our Linux distro of choice as we ❤️ RedHat
 • We also work closely with IBM and Samsung and we ❤️ them both too!

 

Informujemy, że administratorem danych jest Storware Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Leszno 8 / 44 (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie.