People & Culture Manager (HR Manager)

 • Ulica Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, Poland
 • Full-time

Company Description

Jesteśmy wielbicielami energetycznej niezależności i pasjonatami najnowszych rozwiązań technologicznych, które wykorzystujemy do maksimum w swoich projektach, wyznaczając nową jakość w branży elektroniki użytkowej. Tworzymy urządzenia związane z magazynowaniem energii, takie jak baterie do laptopów, power banki, zasilacze UPS, czy ładowarki USB. 

Naszą misją jest ułatwianie mobilności użytkownikom sprzętu elektronicznego. Dajemy drugie życie Twoim ulubionym urządzeniom. 

Jesteśmy Green Cell - jedna z najszybciej rozwijających się firm w Europie wg Financial Times (FT1000)!

Firmę tworzą ludzie. Dlatego codzienną pracą budujemy kulturę opartą na wspólnych wartościach:

 • Pasja - robię to, co mnie napędza

Wierzymy, że odpowiedzią na dynamiczne zmiany w świecie nowych technologii jest zwiększenie mobilności urządzeń, z których korzystamy na co dzień. Nasze produkty tworzymy z pasji do mobilności. Swoją pracę wykonujemy z entuzjazmem i zaangażowaniem. Ciężko pracujemy nad pokonywaniem wyzwań, z którymi się mierzymy i z dumą prezentujemy efekty naszej pracy. Swoją pozytywną energią napędzamy do działania innych.

 • Odwaga

Kierujemy się mądrą odwagą. Śmiało bierzemy sprawy we własne ręce i stawiamy czoła problemom. Inicjatywa jest po naszej stronie. Samodzielnie dostrzegamy obszary wymagające doskonalenia, ciągle usprawniamy tworzone rozwiązania i proaktywnie szukamy feedbacku dla swoich pomysłów.

 • Najważniejszym ogniwem jest Klient

Satysfakcja Klienta nadaje sens naszej pracy, a budowanie relacji opartych na zaufaniu jest dla nas kluczowe. Naszym celem jest poprawianie jakości życia Klientów, dlatego odpowiadamy na ich potrzeby nieustannie doskonaląc produkty, które oferujemy.

 • Zespół - za sukcesem stoją ludzie

Wierzymy, że każdy Pracownik wnosi do zespołu unikalną wartość, która po skumulowaniu przekłada się na sukces całej organizacji. Wspierając się nawzajem przyczyniamy się do realizacji wspólnych celów. Uczymy się słuchać i dążymy do zrozumienia różnych perspektyw. Jesteśmy świadomi, że swoją postawą budujemy wizerunek firmy.

 • Rozwój

W każdym wyzwaniu dostrzegamy szansę do rozwoju i podnoszenia swoich umiejętności. Stawiając czoła przeciwnościom i ucząc się na błędach, stale rozwijamy swoje kompetencje zawodowe i interpersonalne. Kierując się długoterminowym celem, wyznaczamy sobie coraz ambitniejsze zadania i dzięki wytrwałości konsekwentnie je realizujemy. Monitorujemy rynek, śledzimy trendy i nieustannie poszerzamy swoją wiedzę ekspercką.

Job Description

W odważnej i energicznej organizacji to Zespół odgrywa kluczową rolę wpływając na dynamikę rozwoju całej firmy. Dlatego szukamy zaangażowanego lidera do Zespołu HR, który wdroży strategię zarządzania zespołem pracowników Green Cell.

Jeśli masz doświadczenie w tworzeniu i  realizacji strategii HR, potrafisz budować zespoły odnoszące sukcesy i rozwijać kulturę firmy – powinniśmy się spotkać!

Jako People & Culture Manager będziesz odpowiadać za:

 • budowanie i realizację strategii HR dopasowanej do potrzeb biznesowych,
 • promowanie oraz rozwój kultury firmy w oparciu o wspólne wartości,
 • koordynację pracy zespołu specjalistów HR,
 • nadzór i doskonalenie dotychczasowych działań w ramach procesów: rekrutacji, onboardingu, szkoleń, zarządzania talentami,
 • tworzenie narzędzi i regularne monitorowanie kluczowych wskaźników HR oraz rekomendowanie rozwiązań,
 • raportowanie bezpośrednio do Zarządu,
 • budowanie systemu motywacyjnego,
 • efektywną współpracę z Zarządem i Pracownikami,
 • badanie potrzeb Pracowników oraz wspieranie w realizacji zadań poprzez dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami w zakresie zarządzania,
 • regularne przeprowadzanie badań: satysfakcji, zaangażowania i motywacji Pracowników, wyciąganie trafnych wniosków i podejmowanie adekwatnych działań dla ich realizacji.

Qualifications

Od idealnego Kandydata oczekujemy:

 • pasji do pracy z ludźmi i umiejętności budowania kultury organizacyjnej opartej na wartościach,
 • doświadczenia w tworzeniu i skutecznej realizacji strategii HR,
 • doświadczenia w realizacji procesów HR (rekrutacji, onboardingu, EB, szkoleń, zarządzania talentami),
 • doświadczenia w badaniu potrzeb pracowników, udzielaniu feedbacku, tworzeniu ścieżek kariery, przeprowadzaniu ocen okresowych, działań szkoleniowych i projektów rozwojowych,
 • odpowiedzialnego podejścia do zadań: skuteczności, uporządkowania, determinacji i terminowości w realizacji postawionych celów,
 • doświadczenia w mierzeniu i raportowaniu wyników pracy do biznesu,
 • inicjatywy i samodzielności w realizacji działań,
 • umiejętności motywowania pracowników, pozyskiwania talentów, rozwijania ich potencjału, oraz stymulowania innych do podejmowania ambitnych wyzwań,
 • entuzjazmu do pracy i "can do attitude",
 • umiejętności budowania relacji opartych na szacunku i zaufaniu na każdym poziomie organizacji,
 • doskonałych zdolności komunikacyjnych (w tym biegłej znajomości języka angielskiego)

oraz chęci rozwijania organizacji z ciekawymi produktami i jeszcze ciekawszymi ludźmi!

Additional Information

Co dla Ciebie?

 • zaangażowany Zespół specjalistów gotowych realizować ambitne zadania,
 • organizacja nastawiona na rozwój i świadoma wagi Twojej roli,
 • umowa o pracę (lub B2B - jeśli Cię interesuje), 
 • wynagrodzenie 10000-15000 (netto B2B lub brutto UoP),
 • dofinansowanie prywatnej opieki medycznej, Multisporta, ubezpieczenia grupowego,
 • owocowe wtorki,
 • nowoczesne biuro przy ul. Kalwaryjskiej w Krakowie.
Brzmi jak wyzwanie dla Ciebie? Aplikuj poprzez link. Oprócz CV prześlij nam również kilka zdań, uzasadniających dlaczego uważasz, że jesteś odpowiednią osobą do przyjęcia roli People and Culture Managera w Green Cell. Aplikacje bez listu motywacyjnego (w formie wiadomości mailowej dołączonej do zgłoszenia) nie będą uwzględniane w procesie rekrutacji.

Videos To Watch