Delivery Manager

  • Utrecht, Netherlands
  • Contract

Beschrijving van het bedrijf

Delivery Manager 

Standplaats Utrecht

Duur 12 maanden +

36 uur per week

Voor het team Werkplekken zoeken wij een ervaren, servicegerichte Delivery Manager die zich zowel binnen de productlijn als naar onze klanten toe hard maakt voor een betrouwbare en voorspelbare levering van onze producten en diensten.

Het team Werkplekken is onderdeel van het Infrabedrijf en levert diensten t.b.v. de standaard klantwerkplek inclusief een functionele bodem van breed gebruikte applicaties. Het team Werkplekken bestaat uit de productlijnen Werkplekken/KA en Mobiel en is verantwoordelijk voor:

·       Innovatie, ontwikkeling (life-cycle management) en het beheer van de hardware en windows images van de standaard klant werkplek, zowel virtueel als fysiek.

·       Innovatie, ontwikkeling (life-cycle management) en het beheer van de hardware en inrichting van de mobiele werkplek op smartphones

·       Het packagen/scripten van alle applicaties, zodat ze werken op de hardware en images van de juiste werkplekken en bijbehorende randapparatuur.

·       Innovatie, ontwikkeling (life-cycle) en het beheer van de technische omgevingen die specifiek voor werkplekken en randapparatuur benodigd zijn.

·       De voor werkplekken benodigde infrastructuur wordt door andere productlijnen binnen het Infrabedrijf geleverd.

 

Hiervoor worden de volgende tooling en technieken ingezet:

·       Citrix webinterface / Storefront; aansluiting op Citrix netscaler.

·       Packaging/scripting tooling.

·       Stack Fat cliënts: Windows 7/10, Internet Explorer, Workspace Manager, App-V.

·       Stack VDI-Infra: Windows 7/10, Citrix XenDesktop, Internet Explorer, Workspace Manager.

·       Stack Shared Desktop-Infra: Citrix XenApp, Internet Explorer, Workspace Manager, App-V.

·       Scanning, printing, printserver, Licentieserver, Provisioning server.

·       Gebruikmakend van Altiris deploymentserver, Antivirus (Sophos)-server/console, WSUS-server/console.

Functieomschrijving

De Delivery Manager werkplekken is samen met de andere Delivery Managers binnen het Infrabedrijf verantwoordelijk voor de integrale dienstverlening aan de klanten van de Infrabedrijf diensten.

Doelstelling

De Delivery Manager is namens de Werkplekken verantwoordelijk voor een betrouwbare, voorspelbare en efficiënte levering van één of meerdere bestaande producten binnen de productlijn. Hij is vanuit de productlijn het aanspreekpunt voor de dienstenmanagers voor de betreffende producten.

 

Verantwoordelijkheden

In nauwe samenwerking met de Productlijn Manager & Lead engineers verricht de Delivery Manager de volgende werkzaamheden:

·       Binnen de productlijn verantwoordelijk voor acceptatie van nieuwe producten en wijzigingen op bestaande producten;

·       Levert input voor de productplannen waarbij o.a. de kwaliteit van de dienstverlening, de benodigde capaciteit en de kosten worden geadresseerd;

·       Levert input bij het definiëren van nieuwe diensten i.s.m. de Service- en Productlijn;

·       Legt de afspraken m.b.t. de te leveren producten - zo nodig in afstemming met andere productlijnen - vast in Dientsbeschrijvingen en OLA's, bewaakt, en onderhoudt deze;

·       Rapporteert op basis van de afspraken over de performance van de geleverde producten;

·       Vertegenwoordigt de productlijn in het Change Advisory Board;

·       Bewaakt en stuurt op basis van de servicemanagement processen de continuiteit en performance van de producten op het gebied van changes, incidenten en problems in overleg met productbeheer, productontwikkeling of andere afdelingen binnen de sector Levering;

·       Voert evaluaties op uitgevoerde changes en stelt zo nodig samen met betrokkenen verbetereplannen op

·       Kent de eigen producten en de plaats daarvan in relatie tot de geleverde dienst (Servicelijn);

·       Voert trendanalyses uit op de performance van de producten en initieert verbetervoorstellen;

·       Voert overleg met leveranciers voor het bespreken van resultaten en issues v.w.b. de prestaties van de leverancier;

·       Bewaakt Life Cycle Management roadmap binnen de productlijn samen met de productteams

·       Bewaakt looptijd van contracten, voert gesprekken in het kader van contractverlenging samen met Leveranciersmanagement, stemt forecasts af met Servicelijnen.

·       Is het eerste aanspreekpunt voor escalaties van en naar de servicelijn (Dienstenmanager) en vanuit het gebruikersloket (Servicedesk ICT);

·       Opstellen en onderhouden van beheer- en acceptatiecriteria;

·       Beheren en onderhouden van klanttevredenheid d.m.v. het professioneel aansturen van verwachtingen;

·       Bewaken van de algehele kwaliteit van projecten, hiermee verantwoordelijk voor het algehele succes van de productlijn.

Functie-eisen

Vakmatige taken

·       Afwegen en beoordelen of in voldoende mate is voldaan aan beheer- en acceptatiecriteria.

·       Inhoudelijke discussies voeren, luisteren, abstraheren en samenvatten;

·       Prestaties in de Productlijn te vertalen naar de bijdrage in de Servicelijn;

·       Prestaties van de Productlijn helder te presenteren;

·       Dienstverlening en producten van de Productlijn uitleggen aan derden;

·       Functionele vragen vertalen naar technische oplossingen;

·       Procesmatige en servicegerichte werkwijze binnen de productlijn bewaken en verbeteren;

·       Leveranciers en solution architecten roadmaps opstellen en bewaken;

·       Contractbeheer opstellen en onderhouden;

·       Overzicht behouden tijdens escalaties, prioriteiten stellen, keuzes maken en helder communiceren;

·       Verantwoordelijk voor een portfolio met deliverables in verschillende uitvoeringsstaten in de levenscyclus van het producten en bijhouden van de relevante data in een zo accuraat mogelijk manier;

·       In staat om Statement Of Work (SoW) te maken;

·       In staat om succes criteria en deliverables op te stellen en te bewaken voor interne/externe PoC’s;

·       Primaire contactpunt tijdens de samenwerking voor alle interacties met klanten en derde partijen tijdens een actief project;

In staat om relaties binnen en buiten de productlijn te onderhouden. 

Aanvullende informatie

Werkervaring

·       Minimaal 3 jaar kennis van ICT en het besturen van ketens;

·       Minimaal 3 jaar ervaring met Service en Deliverymanagement;

·       Minimaal 3 jaar ervaring van ICT Beheerprocessen;

·       Ruime kennis van ICT en het besturen van ketens;

·       Kennis van Software Asset Management;

·       Opstellen en onderhouden van KPI en SLA’s (rapportages);

·       Kennis van Life-cycle management processen;

·       Kennis van Agile en DevOps methodieken;

·       Conceptuele kennis van de producten binnen de productlijn (zie tooling en technieken);

·       Om de beschreven taken goed te kunnen uitvoeren dient de Delivery Manager over de volgende kennis en ervaring te beschikken (minimaal 5 jaar) (Ervaring bij Enterprise Omgevingen >35.000 medewerkers).

Voor vragen kunt u contact opnemen met Mark Schoonen 0344 767 170

Privacybeleid