Personalo specialistas (-ė)

 • Visa darbo diena
 • Skelbimas galioja/Job Ad is valid: 2024-04-11
 • Darbo sritis/Job family: Organizacijos vystymas

Bendrovės aprašymas

UAB „Tetas“ pagrindinė veikla susijusi su energetikos ir pramonės paskirties statinių projektavimu ir statyba, transformatorinių pastočių ir skirstymo punktų, elektros perdavimo linijų statyba, rekonstrukcija, remontu ir techninė priežiūra; elektros tinklo relinės apsaugos ir automatikos, specialiųjų elektros įrenginių, elektros instaliacijos eksploatavimu, įrengimų bandymu ir diagnostika.

Esame lygias galimybes puoselėjanti bendrovė, atvira visiems (-oms) kandidatams (-ėms) ir nediskriminuojanti jų lyties, rasės, religijos, seksualinės orientacijos, amžiaus, negalios ar kitų su darbo vykdymu tiesiogiai nesusijusių požymių. Mums svarbiausi naujų komandos narių gebėjimai ir stipri motyvacija būti Tetas komandos dalimi.

www.tetas.lt

 

Darbo aprašymas

 • užtikrinti personalo dokumentų bei procedūrų tinkamą ir savalaikį rengimą, administravimą bei valdymą, įskaitant asmens bylų formavimą ir archyvavimą (esant poreikiui – administruoti ir trečiųjų šalių piliečių dokumentus);
 • administruoti darbo laiko apskaitos žiniaraščius Bendrovėje nustatyta tvarka ir terminais;
 • koordinuoti atostogų, papildomų poilsio dienų, kitų neatvykimų planavimą, suteikimą bei atšaukimą Bendrovės sistemoje, valdyti komandiruočių procesą;
 • administruoti, kurti ir tobulinti personalo valdymo procesus;
 • rengti reikiamas su darbo santykiais susijusias ataskaitas bei pažymas, kitus dokumentus suinteresuotiems asmenims;
 • kuruoti kitus žmogiškųjų išteklių valdymo projektus ir programas.

Reikalavimai

 • ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtis;
 • puikus LR teisės aktų, reglamentuojančius darbo santykius, išmanymas;
 • puikūs komunikacijos, bendravimo, derybų įgūdžiai;
 • puikūs darbo įgūdžiai dirbant kompiuteriu (Microsoft Office paketas, privalumas – darbo patirtis Microsoft Navision verslo valdymo sistema);
 • bendrųjų dokumentų įforminimo ir rengimo bei teisės aktų projektų rengimo reikalavimų išmanymas;
 • gebėjimas valdyti didelius informacijos srautus ir laikytis terminų.

Papildoma informacija

 • draudimą nuo nelaimingų atsitikimų (24/7);
 • galimybę dalį laiko dirbti iš namų;
 • unikalius, iššūkių nestokojančius strateginės reikšmės projektus;
 • darbą vienoje didžiausių energetikos įmonių grupių – EPSO-G;
 • įdomų, dinamišką ir atsakingą darbą;
 • profesinį tobulėjimą – turėsi galimybę dalyvauti mokymuose;
 • Bendrovės organizuojamus renginius ir kitas įtraukiančias iniciatyvas.

Informacija apie mėnesinį atlygį

 • atlygis nuo 1800–3000 eur su mokesčiais. Taip pat numatoma kintama atlygio dalis ir/ar priedai, atsižvelgiant į darbo rezultatus bei nustatytus rodiklius, kurie yra nustatomi darbo sutartyje ir/ar kitame darbdavio vidaus dokumente. Konkretus mėnesinis atlygis sutariamas su kandidatu, atsižvelgiant į jo turimą patirtį, kompetenciją bei atitikimą kitiems pareigybės reikalavimams;
 • darbo laikas – visa darbo diena;
 • darbo sutarties forma – neterminuota, pilnas etatas;
 • miestas – Kaunas.

Esame lygias galimybes puoselėjanti bendrovė, atvira visiems (-oms) kandidatams (-ėms) ir nediskriminuojanti jų lyties, rasės, religijos, seksualinės orientacijos, amžiaus, negalios ar kitų su darbo vykdymu tiesiogiai nesusijusių požymių. Mums svarbiausi naujų komandos narių gebėjimai ir stipri motyvacija būti Tetas komandos dalimi.

Konfidencialumą garantuojame!

Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi personalo atrankos tikslais. Daugiau informacijos apie kandidatų asmens duomenų tvarkymą galite paskaityti: https://tetas.lt/apie-mus#1573039351553-a603dd05-3aaf

Privatumo politikaŽymeti