Teisės ir atitikties skyriaus vadovas (-ė)

 • Visa darbo diena
 • Darbo sritis/Job family: Energetikos teisė

Bendrovės aprašymas

UAB „Tetas“ pagrindinė veikla susijusi su gamybos ir pramonės paskirties statinių projektavimu, transformatorinių pastočių ir skirstymo punktų, elektros perdavimo linijų statyba, rekonstrukcija, remontu ir techninė priežiūra; elektros tinklo relinės apsaugos ir automatikos, specialiųjų elektros įrenginių, elektros instaliacijos eksploatavimu, įrengimų bandymu ir diagnostika; apsauginių priemonių bandymu.

Darbo aprašymas

 • Teisės ir atitikties skyriaus darbo koordinavimas;
 • bendrovės interesų santykiuose su valstybės ir savivaldybės institucijomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis atstovavimas (įskaitant interesų gynimą teisme, komisijose, pasiūlant strategiją ir paruošiant reikiamus dokumentus);
 • skyriaus atsakomybės ribose esančių įmonių grupės politikų reikalavimų įgyvendinimo užtikrinimas (atitikties, asmens duomenų apsaugos; korporatyvinio valdymo; rizikų valdymo; korupcijos prevencijos ir kitų, priskirtinų skyriaus kompetencijai), minėtų sričių koordinavimas;
 • procesinių dokumentų, vidinių įmonės dokumentų (tvarkos aprašų, taisyklių, instrukcijų ir pan.) rengimas ir derinimas, užtikrinant atitikimą teisės aktams ir įmonių grupės dokumentų reikalavimams; teikiamų ataskaitų įmonių grupei savalaikio pateikimo užtikrinimas;
 • bendrovės sutartinių ir kitų įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūra ir kontrolė, rangos, subrangos, paslaugų, pirkimo – pardavimo ir kitų sutarčių rengimas bei teisinės rizikos vertinimas;
 • teisinių konsultacijų, rekomendacijų ir pasiūlymų teikimas Bendrovės vadovybei ir darbuotojams (įskaitant sutarčių vykdymo, viešųjų pirkimų, darbo teisės sritis);
 • periodinis rizikų nustatymo ir vertinimo ciklo inicijavimas, rizikų vertinimo ataskaitų atnaujinimas, rizikų valdymo planų, įskaitant numatytų rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo būklės, tarpinių/galutinių ataskaitų apie rizikų valdymo planuose nurodytų priemonių įgyvendinimą pateikimas Bendrovės valdybai;
 • darbo su bendrovės valdyba koordinavimas, atsakingų darbuotojų konsultavimas medžiagos valdybos posėdžiams rengimo klausimais.

 

Reikalavimai

 • aukštasis universitetinis teisės srities išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 3–5 metų teisino darbo patirtis ir ne mažesnė kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtis (energetikos sektoriaus išmanymas būtų privalumas);
 • nepriekaištinga reputacija;
 • bendrųjų dokumentų įforminimo ir rengimo bei teisės aktų projektų rengimo reikalavimų išmanymas;
 • geros anglų kalbos žinios;
 • komandinio darbo įgūdžiai, atidumas, iniciatyvumas, lankstumas, aiški komunikacija, greitas sprendimų priėmimas.

Papildoma informacija

 • galimybę dalį darbo laiko dirbti iš namų;
 • įdomų, dinamišką ir atsakingą darbą bei galimybę įgyvendinti unikalius, iššūkių nestokojančius strateginės reikšmės projektus;
 • naujas kompetencijas dirbant su tikrais savo srities ekspertais;
 • profesinį tobulėjimą – turėsi galimybę dalyvauti mokymuose;
 • Bendrovės organizuojamus renginius ir kitas iniciatyvas;
 • draudimą nuo nelaimingų atsitikimų (24/7), nes darbuotojo sauga ir sveikata – mums prioritetas Nr. 1!

Informacija apie mėnesinį atlygį:

 • mėnesinis atlygis nuo 3800–4800 EUR BRUTO. Taip pat numatomas darbuotojo motyvavimas, atsižvelgiant į darbo rezultatus bei nustatytus rodiklius, kurie yra nustatomi darbo sutartyje ir/ar kitame darbdavio vidaus dokumente. Konkretus darbo užmokestis sutariamas su kandidatu, atsižvelgiant į jo turimą patirtį, kompetenciją bei atitikimą kitiems pareigybės reikalavimams.
 • darbo laikas – visa darbo diena.
 • darbo sutarties forma – neterminuota, pilnas etatas.
 • darbo vieta – Kaunas.
Privatumo politikaŽymeti