Endringsleder

 • Tollbugata 24, 0157 Oslo, Norge
 • Fulltid
 • Contract type: Permanent contract

Beskrivelse av bedriften

Devoteam kombinerer lederskap og kompetanse om banebrytende informasjonsteknologi for å støtte digitaliseringsreisen for Norges ledende virksomheter. Tar du initiativ, blir motivert av å løse vanskelige utfordringer og har kjennskap til områder som endringsledelse, informasjonssikkerhet, arkitektur eller smidig vil vi gjerne ha deg med på laget. 

I Norge består Devoteam består av Devoteam Fornebu Consulting, Studio Vues, Devoteam Cloudify og Devoteam Cloud Services. Til sammen er vi et av Norges ledende konsulentselskaper innenfor ledelse og digital transformasjon med omkring 120 konsulenter, og er stadig under utvikling. Vi er en del franske Devoteam SA, som teller 7600 konsulenter i 18 land i Europa og Midtøsten.

Vi har gode betingelser og nye lokaler i Oslo sentrum. Vi har et rikt faglig- og sosialt miljø, og er rause og inkluderende med de rundt oss. Det å skape fellesskapsarenaer for kompetanseutvikling og erfaringsdeling med kollegaer, står høyt på vår prioriteringsliste.  

Jobb-beskrivelse

Vi opplever at våre kunder etterspør kompetanse på endringsledelse og organisasjonsutvikling, derfor er det viktig for oss å styrke denne kompetansen. Hos oss vil du inngå i et sterkt fagmiljø med kolleger som har lang og variert erfaring innenfor transformasjon og endringsledelse. Du vil jobbe på både operativt og strategisk nivå ute hos kundene våre, tett på forretning, IT og ledelse.

Om rollen:

Vi ser etter deg som kan lede og koordinere endringsledelses- og innføringsarbeid i prosjekt- og programsatsinger. En viktig del av jobben er å understøtte linjeledere hos våre kunder for å sikre effektive og gode endringsprosesser basert på tydelige målsetninger og gevinster. Du bidrar til å etablere og sikre formelle eierskap-, kommunikasjon- og beslutningsprosesser i endringsarbeidet, og at det jobbes systematisk med de menneskelige sidene av endringene. Du er en sterk pådriver for at mottakerne effektivt tar i bruk nye løsninger og arbeidsmåter, og du planlegger og sikrer gjennomføring av nødvendige kommunikasjons- og opplæringstiltak. Har du i tillegg evnen til å etablere gevinstrealiseringsplaner, analysere og vurdere modenhet for endring, samt utarbeide strategier og planer for endring, er dette et stort pluss.

Dette vil bli en del av din hverdag:

 • Planlegge og gjennomføre endringsinitiativer tilknyttet større og mindre prosjekter
 • Være en sentral støttespiller for og bindeleddet mellom prosjekt/program og brukere/linjeledelse
 • Prosesskartlegging og prosessforbedringer, kravspesifisering
 • Interessentoppfølging
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Coaching, kompetansebygging og innføring/opplæring
 • Gevinstrealisering – planlegging og oppfølging
 • Analyse og strategi

Kvalifikasjoner

 

 • Erfaring med prosjekt- eller programarbeid
 • Erfaring med endrings- og prosessledelse samt kommunikasjons- og kompetansearbeid tilknyttet prosjekter, programmer eller større endringsinitiativer
 • Forståelse for og ser sammenhengen mellom teknologi, organisasjon og sluttbruker
 • Erfaring med grunnleggende endringsmetodikker og rammeverk som APMG, PROSCI, ACMP
 • Grunnleggende forståelse av IT arkitektur
 • Kjennskap til vanlige prosjektverktøy som for eksempel JIRA
 • 3+ års erfaring med endringsledelse i offentlig og/eller privat sektor
 • Andre relevante sertifiseringer som LEAN, SAFE, PRINCE2, PRINCE2 Agile, MSP, mm

I tillegg har du høyere utdanning og både snakker og skriver flytende norsk.

Ytterligere informasjon

Som konsulent hos oss må du kunne håndtere en prosjekthverdag med høyt tempo. Vi har en god balanse mellom å jobbe selvstendig og være en del av noe større. Kompetanseutvikling er viktig for oss. Som ansatt gir vi deg mulighet til å utvikle din faglige kompetanse, slik at våre kunder opplever oss som de beste innenfor våre fagområder. Vi ønsker deg som er engasjert og bidrar til et positivt miljø for de rundt deg, fordi vi er overbevist om at motivasjon utgjør en stor forskjell og er med på å skape et godt arbeidsmiljø! 

Personvernregelverk