Kierownik BHP

 • Wrocławska 43, 55-095 Mirków, Polska
 • Pełny etat
 • Legal Entity: Robert Bosch Sp. z o.o.

Opis firmy

Czy chcesz, aby Twoje pomysły kształtowały technologie, które zmieniają standardy życia? Zarówno w obszarze rozwiązań mobilnych, dóbr konsumpcyjnych, technologii przemysłowej, jak i dostarczania energii oraz technicznego wyposażenia budynków - z nami będziesz mieć wpływ na poprawę jakości życia na całym świecie. Witaj w Bosch. Zarówno w obszarze rozwiązań mobilnych, dóbr konsumpcyjnych, technologii przemysłowej, jak i dostarczania energii oraz technicznego wyposażenia budynków, nieustannie dostarczamy efektywne rozwiązania na całym świecie. Nasz sukces definiujemy nie tylko wzrostem ekonomicznym, ale w szczególności poprawą jakości życia ludzi i zaangażowaniem w wartości bazujące na odpowiedzialności. Jest to możliwe dzięki ponad 410,000 zaangażowanym pracownikom na całym świecie, pionierom, którzy każdego dnia dokonują przełomów technicznych. Zastanawiasz się nad stworzeniem czegoś wartego zapamiętania?

Opis stanowiska

Twój udział w tworzeniu innowacji:

 • Koordynowanie oraz doskonalenie działań i systemów wspierających zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną środowiska – budowanie kultury bezpieczeństwa w zakładzie pracy
 • Zapewnienie zgodności działań z obszaru BHP i ochrony środowiska z obowiązującymi regulacjami prawnymi
 • Promowanie działań mających na celu poprawę warunków BHP
 • Analizowanie bezpieczeństwa pracy, sporządzanie raportów oraz proponowanie usprawnień 
 •  Zarządzanie zespołem BHP 
 • Organizacja i prowadzenie szkoleń wstępnych BHP, p.poż. i OŚ
 • Kompleksowe zarządzanie działaniami w zakresie zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych i wypadków 
 • Koordynowanie oceny ryzyka zawodowego i pomiarów czynników szkodliwych
 • Kontrola aktualnych oraz projektowanie nowych stanowisk pracy, opracowywanie instrukcji stanowiskowych oraz obsługi maszyn

Kwalifikacje

Czym się wyróżniasz:

 • Wykształ­ce­nie wyż­sze kierunkowe
 • Mini­mum 5 ­let­nie doświad­cze­nie na kierowniczym sta­no­wi­sku w dziale BHP w fir­mie produkcyjnej 
 • Prak­tyczna zna­jo­mość prze­pi­sów z zakresu BHP i OŚ
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Wysoko rozwinięte umiejętności przywódcze
 • Wysoko roz­wi­nięte umie­jęt­no­ści komu­ni­ka­cyjne i interpersonalne
 • Wysoko rozwinięte umiejętności zarządzania czasem i priorytetami
 • Pasja i zaangażowanie – umiejętność motywowania innych i wywierania wpływu

Dodatkowe informacje

Nasze benefity to:

 • Umowa o pracę, szeroki pakiet benefitów pozapłacowych (m.in.: opieka medyczna, dofinansowanie do karty Multisport, nauki języków, szkolenia)
 • Szkolenia techniczne
 • Praca w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Przyjazna atmosfera pracy

Filmy do obejrzenia

Polityka prywatnościZnak firmowy