Gemeentesecretaris ad interim - Gemeente Bernheze

  • De Misse 6, 5384 BZ Heesch, Nederland
  • Deeltijds

Beschrijving van het bedrijf

Inleiding

De gemeente Bernheze zoekt een Gemeentesecretaris ad interim!
Wegens het vertrek van Noud Bex, die gemeentesecretaris wordt van de gemeente Heerlen, gaat de gemeente Bernheze op zoek naar een nieuwe gemeentesecretaris.
Naar verwachting zal de nieuwe secretaris na de zomer van 2019 van start gaan.
Tot die tijd wil de gemeente Bernheze de functie graag op interimbasis invullen. 

 

Situatieschets
· De gemeente Bernheze is een Brabantse gemeente met ruim 30.000 inwoners en omvat de kernen
  Heesch, Heeswijk-Dinther, Nistelrode, Vorstenbosch en Loosbroek.
· Het college van Bernheze bestaat uit de burgemeester en drie wethouders.  
  CDA, Lokaal en SP vormen de coalitie.  
  Voor het bestuursprogramma ‘Samen Door! Eigentijds | Duurzaam | Sociaal’ zie: 
  https://www.bernheze.org/data/downloadables/5/7/2/coalitie-akkoord-bernheze.pdf ·
· Bij de ambtelijke organisatie werken circa 175 medewerkers die werkzaam zijn in een drietal
  domeinen.
· Het management van de gemeente Bernheze wordt gevormd door de gemeentesecretaris en
  drie domeinmanagers (domein KCC, Leefomgeving en Interne Dienstverlening).
· De medewerkers zijn loyaal en betrokken, met enigszins een ‘familiecultuur’.    

Functieomschrijving

De uitdaging voor de directeur 
De gemeentesecretaris ad interim krijgt voor de periode van 4 a 5 maanden de volgende opdracht:

· uitvoering geven aan de basistaken van de gemeentesecretaris:
· voorbereiden en ondersteunen van de vergaderingen van het college;
· uitvoering geven aan de besluiten van het college;
· adviseren van burgemeester en wethouders; 
· bijwonen van de raadsvergaderingen (1 x per zes weken);
· bijwonen van de commissievergadering bestuur en strategie en ondersteunen 
  (portefeuille van de burgemeester);
· voorzitten MT-vergaderingen;
· overleg voeren met OR als Wor-bestuurder;
· overleg driehoek burgemeester - gemeentesecretaris - griffier.

· specifieke opdracht:
· het op gang houden van het gesprek tussen college en MT over de doorontwikkeling van de
  organisatie;
· het opstellen van een advies (na circa vier maanden) aan de ‘vaste’ gemeentesecretaris met
  aanbevelingen en verbeterpunten;
· dit advies gaat in elk geval in op de thema’s: zelfsturing, de span-of-control, integraliteit en
  kwaliteit van B&W-adviezen.  

Functie-eisen

Profiel gemeentesecretaris ad interim
De gemeentesecretaris ad interim is een ervaren gemeentesecretaris. Gelet op de omvang van de gemeente en de korte lijnen binnen de ambtelijke organisatie is de secretaris ad interim communicatief, open en toegankelijk en heeft een praktische en hands-on mentaliteit.

Hij of zij is reflectief en kritisch en in staat in korte tijd knelpunten/verbeterpunten te benoemen.

De secretaris ad interim richt zich primair op het bestuur en de organisatie. Taken gericht op de (lokale) gemeenschap en de samenwerking in de regio zullen in deze periode vooral belegd worden bij bestuurders en leidinggevenden, c.q. medewerkers van de gemeente Bernheze. 

Extra informatie

Aanstelling
·
Circa 24 uur per week
· Vanaf 1 mei tot en met 1 september of 1 oktober 2019
· De interim secretaris wordt via Bestman · Bestuur & Management bij de gemeente Bernheze
  gedetacheerd.

Meer informatie
Voor informatie over profiel & procedure, bel met:
Gert-Jan Jongkind, directeur Bestman · Bestuur&Management, telefoonnummer: 06-50244791.

Solliciteren  
Interesse in deze functie? 
Solliciteer dan via onderstaande link, voorzien van motivatiebrief en CV. 
Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 12 april 2019. 

Procedure
Gert-Jan Jongkind, directeur Bestman · Bestuur&Management voert deze procedure exclusief uit voor de gemeente Bernheze. 
Sollicitaties lopen uitsluitend via Bestman. U kunt reageren via de website www.bestman.nl. Uw reactie bevat een motivatiebrief en uw cv. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

Planning
In week 16 presenteert Bestman · Bestuur & Management kandidaten aan gemeente Bernheze.
In week 16 of 17 vinden de selectiegesprekken plaats bij de gemeente Bernheze.
De datum waarop het selectiegesprekken gevoerd wordt volgt zo spoedig mogelijk.

 

U kunt uw cv en motivatiebrief uploaden door te klikken op “Solliciteer”.