Griffier gemeente Tilburg

  • Spoorlaan 181, Tilburg, nl
  • Voltijds

Beschrijving van het bedrijf

De organisatie
De Griffie als Partner: dat is de nieuwe koers die de griffie van Tilburg is ingeslagen. De griffie is partner in de politiek-bestuurlijke besluitvorming: partner voor de raad, stad, college en organisatie. Zo draagt de griffie bij aan drie centrale waarden van het Tilburgse politiek-bestuurlijke proces: verbinding, herkenbaarheid, respect. De griffie:
a) pakt besluitvorming meer als een proces op;
b) versterkt de sturing op de politieke agenda door de raad;
c) verbetert de informatiepositie van de raad;
d) adviseert nadrukkelijker over en ondersteunt bij nieuwe en
    intensievere vormen van de participatieve democratie.

Waar mogelijk doet de griffie dat samen met de organisatie: vroegtijdig, transparant en gebruik makend van elkaars kennis, kunde en expertise. Uiteraard zorgt de griffie er ook voor dat de logistieke en procedurele kant op orde is. Binnen de griffie liggen de verantwoordelijkheden zoveel mogelijk bij de adviseurs zelf.

Functieomschrijving

De functie
Als griffier van de raad van Tilburg ben je vanzelfsprekend de eerste adviseur van de raad, zorg je dat de raad in positie is en dat raad en stad elkaar goed weten te vinden. De bijzondere opgave voor jou is het ingezette veranderingstraject "Griffie als Partner" uit te bouwen en door te voeren. Dat betekent voor de raad, het college, de ambtelijke organisatie en de griffie zelf een wezenlijke verandering en aan jou de taak leiding aan dit proces te geven.
De griffie wordt momenteel deels vernieuwd en versterkt - aan jou om er een echt team van te maken. Verder houd je de raad scherp op de rolinvulling die de raad heeft gekozen. En ondertussen gaat het gewone werk natuurlijk door.

Functie-eisen

De ideale kandidaat
Je bent creatief, vernieuwend, rolbewust, robuust en extravert. Niet bang om onconventionele voorstellen te doen. Je bent een netwerker pur sang, denkt projectmatig en ziet maatschappelijke participatie in besluitvorming als een vanzelfsprekendheid. Je bent een boegbeeld, met een sterk ontwikkeld politiek-bestuurlijk gevoel en een natuurlijk gezag. Voor de griffie ben je soms "hitteschild", maar je stimuleert juist ook de raadsadviseurs zelf verantwoordelijkheid te nemen en dus ook zelf soms in de wind te staan. Aantoonbare ervaring met organisatieveranderingen is een must, net als leidinggevende ervaring en ervaring in een functie nabij politieke-bestuurlijke processen. Je beschikt over WO-werk- en denkniveau.

Het aanbod
De functie is gewaardeerd in schaal 16. Bovendien kun jij het verschil maken door de Griffie als Partner concreet in te vullen en daar raad, college en organisatie in mee te nemen.
Uitgangspunt is aanstelling voor een jaar, bij positief functioneren omgezet in aanstelling voor onbepaalde tijd.

Extra informatie

Meer weten?
Bestman · Bestuur & Management kan je meer informatie verschaffen over deze functie.
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Gert-Jan Jongkind via telefoonnummer 06-50244791.
Meer informatie over het raadsvoorstel ‘Herijking ondersteuning’ en de bijlagen vindt u op www.tilburg.nl.
https://tilburg.raadsinformatie.nl/vergadering/595278/Informatie-debat%202
Agendapunt 1, Herijking raadsondersteuning.

Mocht je na het lezen van dit uitgebreide functieprofiel zelf geen interesse hebben in deze functie maar wel iemand uit je netwerk kennen die wellicht belangstelling heeft, dan ben je uiteraard vrij om dit profiel aan hem/haar ter beschikking te stellen.


De procedure
De search, werving en selectie voor deze functie wordt verricht door Bestman · Bestuur & Management. Je sollicitatie kun je indienen via de website van Bestman · Bestuur & Management: www.bestman.nl. Je doet dit door op de webpage van de vacature je motivatiebrief en cv in te dienen. Nadat je sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

De vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld op 15 maart 2019.
Je kunt reageren tot uiterlijk 28-03-2019, na deze datum wordt uw sollicitatie in reserve genomen.

In de weken 14 en 15 worden de voorselectiegesprekken gevoerd bij Bestman · Bestuur & Management.
Op 23-04-2019 worden de door Bestman · Bestuur & Management geselecteerde kandidaten aan de gemeente Tilburg gepresenteerd.
Op maandag 13-05-2018 vindt de eerste selectieronde bij de gemeente Tilburg plaats.
Op dinsdag 21-05-2019 vindt de tweede selectieronde bij de gemeente Tilburg plaats.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure. Uiteindelijk vindt benoeming in de gemeenteraad van Tilburg plaats.
Je wordt door ons geïnformeerd over het verloop van uw sollicitatie.