Gemeentesecretaris Tubbergen / Algemeen directeur Noaberkracht

 • Raadhuisplein 1, 7651 CV Tubbergen, Nederland
 • Voltijds

Beschrijving van het bedrijf

"Inwoners bepalen de politieke agenda in de Gemeente Tubbergen. Het is de eerste gemeente die de politiek op deze manier dicht bij de inwoners brengt" twittert Gemeenten van de Toekomst over de Gemeente Tubbergen.

"Met Noaberkracht hebben jullie goud in handen" is de conclusie van BMC in september 2018.

De gemeente Tubbergen en Noaberkracht Dinkelland Tubbergen zijn op zoek naar een energieke en daadkrachtige:

GEMEENTESECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR (36 uur)

In onze prachtige gemeente waarin 'samen' voorop staat, zoeken we een gemeentesecretaris die past bij onze bestuursstijl. Als gemeentesecretaris ben je eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen en algemeen directeur van de ambtelijke organisatie Noaberkracht. Je leidt de gemeentelijke organisatie samen met de gemeentesecretaris van Dinkelland en de Bestuurssecretaris van Noaberkracht.

Als college van de gemeente Tubbergen hebben we een heel eigen bestuursstijl. Onze kernwoorden zijn eigenzinnig, ambitieus, aanpakken, betrokken en benaderbaar. We zijn hard op de inhoud en zacht op de relatie. We staan letterlijk en figuurlijk dicht bij onze inwoners en ondernemers. We werken nauw met hen samen binnen het proces Mijn Dorp 2030 dat erop gericht is om de dorpen in onze gemeente ook op de lange duur leefbaar te houden. Onze inwoners hebben daarbij de hoofdrol, want wie weten het beter dan zij? Dat is ook de reden dat we in Tubbergen na de verkiezingen van 2018 geen coalitieakkoord hebben opgesteld, maar een Maatschappelijk Akkoord. Een gezamenlijke agenda van, voor en door inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente. Deze manier van werken vraagt om een andere manier van besluitvorming. Dat zien wij dan ook als een belangrijke opgave voor de komende periode.

Als Noaberkracht zitten we vol ambities om de gemeenten goed te faciliteren en daarbij optimale dienstverlening te garanderen. Onze kernwoorden zijn Ondernemend, Zakelijk en Betrokken. De programmatische aanpak voor onze organisatieontwikkeling kent drie vastgestelde ambities, vele actielijnen en inspanningen. Deze sluiten naadloos aan op de wil om een wendbare organisatie met flexibel inzetbare medewerkers te blijven. We doen dit uiteraard ten behoeve van onze samenleving, waarvoor we voortdurend van meerwaarde willen zijn.

Functieomschrijving

Wat vinden wij belangrijk?

Daadkracht, ambitie en verbetering Jij streeft naar het behalen van maatschappelijke effecten, het verbeteren van de organisatie en naar kwaliteit van producten en diensten. Je signaleert kansen en weegt ze af in een politiek-bestuurlijke context. Jij bent daarbij proactief en toont initiatief. Jij maakt het verschil.

Stimuleren en samenwerken Jij bent in staat om een gezamenlijk resultaat neer te zetten. Jij stimuleert de samenwerking en ontwikkeling binnen de directie en organisatieonderdelen. Je kunt bewustzijn creëren, gevoelige kwesties bespreekbaar maken, over individuele belangen heen kijken, verschillen overbruggen en verbindingen leggen.

Kritisch en oplossingsgericht Je weet overzicht te brengen in complexe en strategisch belangrijke processen waarbij ook tegenstrijdige belangen met elkaar in overeenstemming moeten worden gebracht. Jij hebt gevoel bij de krachtenvelden, de urgenties en prioriteiten binnen het speelveld van de gemeentelijke organisaties. Jij kunt problemen oplossen in plaats van maken.

Netwerken opbouwen en sturen op resultaten Jij bouwt relaties en netwerken op die bijdragen aan het realiseren van doelstellingen en een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteitsverbetering. Jij gebruikt deze netwerken effectief om zaken voor elkaar te krijgen.

Inspireren en overtuigen Je bent voor iedereen toegankelijk en weet op een prettige manier autoriteit uit te stralen. Jij kunt mensen inspireren en overtuigen van nut en noodzaak. Jij weet zaken om te zetten in actie en energie.

Wat ga jij doen?

Als gemeentesecretaris:

 • ben je de strategisch adviseur van het college van burgemeester en wethouders
 • ben je een integere en betrouwbare sparringpartner voor het college als geheel en voor de individuele collegeleden
 • zorg je voor een zorgvuldige voorbereiding van de besluitvorming met oog voor integraliteit, consistentie en de uitvoerbaarheid
 • neem je deel aan de beraadslagingen van het college
 • zorg je voor een effectieve opvolging van de bestuursbesluiten en bewaak je de voortgang hiervan
 • heb je een actieve inbreng in het driehoeksoverleg met de burgemeester en de griffier en stimuleer je de samenwerking tussen raad, college en de ambtelijke organisatie
 • denk je mee over de ingezette koers van bestuurlijke vernieuwing vanuit een stimulerende, faciliterende en adviserende rol.

Sinds 1 januari 2013 beschikken de gemeenten Dinkelland en Tubbergen over een gezamenlijke ambtelijke organisatie. Zo'n 340 medewerkers zetten zich dagelijks in voor de beide gemeentebesturen en de samenleving. De opbouwfase van de organisatie is achter de rug. De komende jaren staan vooral in het teken van het door ontwikkelen van de organisatie naar een wendbare organisatie die van betekenis is voor de samenleving en meebeweegt met veranderingen in die samenleving. Hiertoe is een breed opgezet Programma Organisatieontwikkeling vastgesteld. Samen met de gemeentesecretaris van Dinkelland en de bestuurssecretaris van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen ben je verantwoordelijk voor de realisatie van de ambities van dat programma. Op strategisch niveau vind je een sparringpartner en adviseur in onze Strategisch Verbinder die naast de directie en tegen het bestuur aan is gepositioneerd.

Als lid van de algemene directie:

 • ben je een van de drie algemeen directeuren
 • zorg je voor het formuleren, uitzetten, uitdragen en uitvoeren van de visie en de beleidsambities
 • bewaak en stimuleer je een effectieve en efficiënte dienstverlening van de ambtelijke organisatie aan de inwoners, instellingen en bedrijven
 • geef je leiding aan en ben je medeverantwoordelijk voor het functioneren van de ambtelijke organisatie en de kwaliteit, integraliteit en tijdigheid van de beleidsadvisering en -uitvoering
 • ben je medeverantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling en innovatie van de organisatie, de focus ligt daarbij op het versterken van het samenlevingsgericht werken en het creëren van draagvlak voor het beleid
 • bevorder je het formele en informele overleg met de Ondernemingsraad
 • zorg je voor een goed werkklimaat en kwaliteitspeil van het personeel.

Functie-eisen

Wie ben jij?

Je bent een daadkrachtig persoon die vanuit onze vooruitstrevende bestuursstijl opereert. Jij staat midden in de samenleving, bent verbindend, durft buiten de gebaande paden te treden, verantwoordelijkheid te nemen en je kan samenwerken. Je bent juridisch en bestuurskundig onderlegd, maar begrijpt dat de snelheid waarmee de maatschappij zich ontwikkelt een flexibele wendbaarheid vraagt. Je bent de schakel tussen het college en de ambtelijke organisatie. Je zorgt er voor dat voor het realiseren van politieke en maatschappelijke ambities de ambtelijke organisatie haar capaciteiten en kwaliteiten effectief verbindt met de kracht van de samenleving. Je hebt daarbij een scherp oog voor maatwerk in rolneming. Loslaten waar het kan, faciliteren en stimuleren waar het gewenst is en sturen waar het nodig is. Je managementstijl kenmerkt zich door passend leiderschap te laten zien. Je bent verantwoordelijk voor een moderne en klantgerichte dienstverlening van Noaberkracht die bijdraagt aan een leefbare samenleving. En, ook niet onbelangrijk, je bent nuchter, praktisch en beschikt over een portie humor.

Wat heb jij?

Jij hebt minimaal een WO-werk-en denkniveau. Je hebt ervaring met en gevoel voor ambtelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen. Je hebt het verbindende vermogen om te werken voor de gemeente Tubbergen en Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Je hebt ruime ervaring met organisatie verandervraagstukken.

Wat bieden wij?

Een baan in een organisatie die het echt anders wil doen. Je wordt aangesteld als bezoldigd algemeen directeur van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen en onbezoldigd gemeentesecretaris van de gemeente Tubbergen. Het is de bedoeling om te komen tot een vast dienstverband. Je werkuren kun je deels tijd- en plaatsonafhankelijk invullen. Je maximum salaris bedraagt 7.215,00 euro bruto per maand (exclusief individueel keuzebudget van 17,05%). De gemeentelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing.

Extra informatie

Gemeente Tubbergen en Noaberkracht Dinkelland Tubbergen laten zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Gert-Jan Jongkind verschaft u graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06 50244791.

Indien u belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv in te sturen. Sollicitaties lopen uitsluitend via Bestman · Bestuur & Management. Uw reactie bevat een motivatiebrief en een recent cv. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen. Reageren kan tot uiterlijk 8 maart 2019.

De vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld op vrijdag 15 februari 2019.
Reacties die na de sluiting van de reactietermijn worden ontvangen, worden in reserve genomen.

Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het inwinnen van referenties, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.