Algemeen directeur - Stichting DMC / Zuiderstrandtheater

 • Houtrustweg 505, 2583 WB Den Haag, Nederland
 • Voltijds

Beschrijving van het bedrijf

Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag (DMC) / Zuiderstrandtheater

Algemeen directeur M/V
 

Waar in dit profiel ‘hij’, ‘hem’ of ‘zijn’ staat, kan uiteraard ook ‘zij’ of ‘haar’ gelezen worden.
 

Vacature Algemeen directeur

In verband met het vertrek van de huidige Algemeen directeur per medio 2019 zoekt Stichting DMC een nieuwe Algemeen directeur. De Algemeen directeur is tot medio 2021 eindverantwoordelijk voor het Zuiderstrandtheater. Hij begeleidt het bouwproces van het in aanbouw zijnde Onderwijs- en Cultuurcomplex (OCC) en draagt zorg voor de verhuizing in 2021 van DMC naar OCC. De Algemeen directeur weet OCC, samen met de belangrijkste partners, op overtuigende wijze op de kaart te zetten. In Den Haag, in Nederland en in de wereld.

De Algemeen directeur is cultureel ondernemend, weet interne en externe partners te verbinden en het nieuwe cultuurcentrum zowel maatschappelijk als zakelijk tot een groot succes te maken.

Een zichtbaar boegbeeld en een netwerker pur sang.


Recente verleden
Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag (DMC) is op 1 januari 2013 ontstaan uit een samengaan van de voormalige Stichtingen Exploitatie Muziekcentrum en Danstheater (SEM) en Gastprogrammering (GP). DMC exploiteerde en programmeerde tot 1 juli 2015 de Dr. Anton Philipszaal (DAPZ) en het Lucent Danstheater (LDT). Eerder al (sinds 1 september 2014) was daar de verantwoordelijkheid voor het Zuiderstrandtheater (ZST) bijgekomen.


Heden
Sinds september 2015 vinden in het Zuiderstrandtheater met veel succes de voorstellingen en concerten plaats die voorheen werden gegeven in de zalen aan het Spuiplein. DMC programmeert tevens de Nieuwe Kerk (NK) en faciliteert de vaste bespelers, het Nederlands Dans Theater (NDT) en het Residentie Orkest (RO). Met de eigen programmering richt DMC zich vooral op de genres muziek, dans, opera, familievoorstellingen en spektakel. Sinds 2012 heeft culturele diversiteit een prominente plaats in de programmering. Ook organiseert DMC sinds 2013 eigen schoolvoorstellingen, naast en in aanvulling op de educatieve activiteiten van NDT en RO.

Richtinggevend voor de aard, inhoud en omvang van de activiteiten van DMC is het Meerjarenplan, waarop de subsidietoekenning van de Gemeente Den Haag is gebaseerd.


Nabije toekomst
In 2021 opent het Onderwijs- en Cultuurcomplex (OCC = voorlopige werktitel) aan het Spui in Den Haag. OCC is een splinternieuw gebouw, met concertzalen, een theaterzaal, studio’s, les- en repetitieruimtes, horeca en nog veel meer. Het wordt het thuis van vier Haagse topinstellingen: het Dans en Muziekcentrum, het Koninklijk Conservatorium, het Nederlands Dans Theater en het Residentie Orkest.DMC is verantwoordelijk voor het beheer, de exploitatie en zakelijke verhuur van OCC en voor eigen programmering.

Ambitie en opgaven

De komende jaren staan voor DMC in het teken van de nieuwbouw van OCC en de lokale, nationale en internationale positionering van het nieuwe cultuurcentrum. Samen met de andere “bewoners” van OCC, het Koninklijk Conservatorium, het Nederlands Dans Theater en het Residentie Orkest, werkte DMC aan de gemeenschappelijke visie op het OCC, met als titel:“Een huis voor heel Den Haag”.

De gemeenschappelijke missie luidt:

“Het OCC gaat samen met de andere culturele instellingen aan het Spui het culturele hart van Den Haag vormen. Het wordt een podium van de stad, voor de stad en door de stad. Een cadeau van Den Haag aan zichzelf: een huis waar iedere inwoner iets van zijn smaak kan vinden. Om van te genieten of om zelf te doen, voor inspiratie en ideeën, voor kunst en voor elkaar. Een internationaal laboratorium waar top- en amateurkunst, urban art en brede cultuur elkaar vinden, beïnvloeden en inspireren en moeiteloos naast en door elkaar bestaan. Het OCC is gemaakt voor de zelfbewuste en gedemocratiseerde kunstbeleving van deze tijd. We staan open voor iedereen, zijn nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen, kritisch op kwaliteit, genereus en gastvrij naar onze gasten en werken samen met onze vrienden in en buiten de stad. We werken efficiënt, transparant en verantwoordelijk.”

Stichting DMC kent een Raad van Toezicht die werkt conform de Code Cultural Governance.
De Algemeen directeur is als statutair directeur van DMC eindverantwoordelijk voor de stichting en legt in die hoedanigheid verantwoording af aan de uit zeven personen bestaande RvT.

De directie wordt gevormd door de statutaire Algemeen directeur, door de Directeur Bedrijfsvoering en door een (later te werven) Directeur Horeca & Zakelijke verhuur.

De samenwerking, rollen, taken en bevoegdheden van de leden van de directie zijn beschreven in het directiereglement. Besluiten worden in principe in gezamenlijkheid genomen, waarbij de algemeen directeur, indien nodig, de doorslaggevende stem heeft.

De komst van de derde directeur, de directeur Horeca en Zakelijke verhuur vraagt om aanpassing/vernieuwing van het directiereglement. Op dit moment is nog geen besluit genomen of Horeca en Zakelijke verhuur integraal onderdeel zullen uitmaken van de activiteiten van Stichting DMC, of worden ondergebracht bij een aparte BV.

Stichting DMC heeft een culturele ANBI-status.

Zie voor meer informatie: www.zuiderstrandtheater.nl

Functieomschrijving

Functie

 • Als Algemeen directeur bent u eindverantwoordelijk voor Stichting DMC.
 • U bent als boegbeeld van DMC zichtbaar, toegankelijk en aanspreekbaar voor de medewerkers.
 • U kent de organisatie en de medewerkers en u weet wat er speelt.
 • U geeft energiek leiding aan de belangrijke transitie, waarbij Stichting DMC, samen met RO, KC en NDT per 2021 de nieuwe vaste bewoners worden van OCC en u stimuleert de gezamenlijke uitvoering van de ambities zoals beschreven in "Een huis voor heel Den Haag".
 • Het gezamenlijk belang staat voorop, met behoud van ieders eigenheid.
 • U geeft leiding aan het tot stand brengen van het 4-jaarlijkse beleidsplan 2021-2024.
 • U begeleidt de bouw van OCC en geeft leiding aan de verhuizing van Zuiderstrandtheater naar OCC.
 • U bent het gezicht van DMC en het nieuwe gebouw en u zet OCC op de kaart, als het podium van de stad, voor de stad en door de stad.
 • Met visie en ervaring in het culturele veld stimuleert u DMC en de samenwerkingspartners OCC te positioneren. Uw werkterrein is hierin lokaal, nationaal en internationaal.
 • U weet alle verschillende partijen (politiek-bestuurlijk, cultureel, maatschappelijk, ondernemend, etc.) te verbinden, actief te betrekken en te laten bijdragen aan de doelstellingen van OCC.
 • Als Algemeen directeur geeft u leiding aan de driehoofdige directie van DMC.
 • Samen met de andere leden van de directie geeft u op stimulerende wijze leiding aan de afdelingshoofden.
 • Als bestuurder in de zin van de Wor voert u periodiek overleg met de Ondernemingsraad. In een constructieve sfeer worden formele en informele agendapunten besproken.
 • U geeft leiding aan het proces van doorontwikkeling, waarbij de huidige organisatie en medewerkers worden voorbereid op hun nieuwe rol in OCC, de nieuwe context en de nieuwe schaalgrootte.

Profiel
De Algemeen directeur van DMC is een krachtig boegbeeld en verbinder. Een leider met visie én het vermogen deze visie uit te werken in concrete resultaten. Een strategisch denker, die DMC en OCC naar de toekomst leidt. Iemand die stuurt op samenwerking, zowel intern als extern. Iemand die inspireert en enthousiasmeert.

Functie-eisen

Functie-eisen

Als Algemeen Directeur beschikt u over:

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • aantoonbare (eindverantwoordelijke) managementervaring in een vergelijkbaar complexe context;
 • meerjarige relevante ervaring opgedaan in een culturele of maatschappelijke sector;
 • visie op, en aantoonbare affiniteit met de culturele sector;
 • een relevant netwerk of het vermogen dit in korte tijd te ontwikkelen;
 • het vermogen verschillende partijen en verschillende belangen te verbinden en het vermogen met weerstand om te gaan;
 • aantoonbare ervaring met verandermanagement en organisatieontwikkeling;
 • ervaring met nieuwbouw/herhuisvesting is een pre;
 • innovatief vermogen: u denkt in kansen en mogelijkheden en weet deze te realiseren;
 • generalistische kennis op het gebied van bedrijfsvoering en horeca & zakelijke verhuur;
 • cultureel ondernemerschap: u ziet kansen en mogelijkheden en weet hier adequaat op in te spelen.

Competenties

U beschikt over de volgende competenties:

 • Zichtbaar boegbeeld en netwerker pur sang
 • Krachtig verbindend
 • Cultureel ondernemend
 • Enthousiasmerend en inspirerend
 • Overtuigend
 • Bestuurlijk sensitief
 • Integer

Extra informatie

Arbeidsvoorwaarden
U treedt bij voorkeur in dienst per 1 mei 2019, zodat een soepele overdracht met de huidige algemeen directeur mogelijk is.
De bruto vergoeding bedraagt circa € 135.000,- per jaar bij een fulltime aanstelling.
Verder kent de organisatie de voor de sector gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.


Meer informatie
Stichting DMC laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, 
directeur van Bestman · Bestuur & Management.
Gert-Jan Jongkind verschaft u graag meer informatie over de vacature.
Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791


Solliciteren

Indien u belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv in te sturen.

Sollicitaties lopen uitsluitend via Bestman · Bestuur & Management.

U kunt reageren via de website www.bestman.nl.

Uw reactie bevat een motivatiebrief en een recent cv.

Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 11 januari 2019.


Procedure & planning

De vacature is opengesteld op vrijdag 14 december 2018.

U kunt reageren tot uiterlijk vrijdag 11 januari 2019, na deze datum wordt uw sollicitatie in reserve genomen.

In week 5 presenteert Bestman · Bestuur & Management kandidaten aan Stichting DMC.

In week 6 wordt de eerste ronde selectiegesprekken gevoerd bij Stichting DMC.

In week 7 wordt de tweede ronde selectiegesprekken gevoerd bij Stichting DMC.

Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata en een mogelijk assessment, het inwinnen van referenties, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.

Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.