Directeur bedrijfsvoering - Stichting DMC / Zuiderstrandtheater

 • Houtrustweg 505, 2583 WB Den Haag, Nederland
 • Voltijds

Beschrijving van het bedrijf

Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag (DMC) / Zuiderstrandtheater

Directeur bedrijfsvoering M/V


Waar in dit profiel ‘hij’, ‘hem’ of ‘zijn’ staat, kan uiteraard ook ‘zij’ of ‘haar’ gelezen worden.
 

Vacature Directeur bedrijfsvoering

In verband met het vertrek van de huidige Directeur bedrijfsvoering per medio 2019 zoekt Stichting DMC een nieuwe Directeur bedrijfsvoering.

De Directeur bedrijfsvoering vormt samen met de Algemeen directeur de directie van DMC.
Samen zijn zij tot medio 2021 verantwoordelijk voor het Zuiderstrandtheater.
De Directeur bedrijfsvoering is nauw betrokken bij het bouwproces van het in aanbouw zijnde Onderwijs- en Cultuurcomplex (OCC) en de verhuizing in 2021 van DMC naar OCC.
Met het oog op een significant aandeel Horeca en Zakelijke verhuur (congressen, etc.) zal vooruitlopend op de opening van OCC een derde directeur worden aangetrokken, de Directeur Horeca & Zakelijke verhuur.
Gezamenlijk vormen zij de driehoofdige directie van DMC en zetten OCC, samen met de belangrijkste partners, op overtuigende wijze op de kaart. In Den Haag, in Nederland en in de wereld.


Recente verleden
Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag (DMC) is op 1 januari 2013 ontstaan uit een samengaan van de voormalige Stichtingen Exploitatie Muziekcentrum en Danstheater (SEM) en Gastprogrammering (GP). DMC exploiteerde en programmeerde tot 1 juli 2015 de Dr. Anton Philipszaal (DAPZ) en het Lucent Danstheater (LDT). Eerder al (sinds 1 september 2014) was daar de verantwoordelijkheid voor het Zuiderstrandtheater (ZST) bijgekomen.
 

Heden
Sinds september 2015 vinden in het Zuiderstrandtheater met veel succes de voorstellingen en concerten plaats die voorheen werden gegeven in de zalen aan het Spuiplein. DMC programmeert tevens de Nieuwe Kerk (NK) en faciliteert de vaste bespelers, het Nederlands Dans Theater (NDT) en het Residentie Orkest (RO). Met de eigen programmering richt DMC zich vooral op de genres muziek, dans, opera, familievoorstellingen en spektakel. Sinds 2012 heeft culturele diversiteit een prominente plaats in de programmering. Ook organiseert DMC sinds 2013 eigen schoolvoorstellingen, naast en in aanvulling op de educatieve activiteiten van NDT en RO.

Richtinggevend voor de aard, inhoud en omvang van de activiteiten van DMC is het Meerjarenplan, waarop de subsidietoekenning van de Gemeente Den Haag is gebaseerd.


Nabije toekomst
In 2021 opent het Onderwijs- en Cultuurcomplex (OCC = voorlopige werktitel) aan het Spui in Den Haag. OCC is een splinternieuw gebouw, met concertzalen, een theaterzaal, studio’s, les- en repetitieruimtes, horeca en nog veel meer. Het wordt het thuis van vier Haagse topinstellingen: het Dans en Muziekcentrum, het Koninklijk Conservatorium, het Nederlands Dans Theater en het Residentie Orkest.DMC is verantwoordelijk voor het beheer, de exploitatie en zakelijke verhuur van OCC en voor eigen programmering.

Ambitie en opgaven

De komende jaren staan voor DMC in het teken van de nieuwbouw van OCC en de lokale, nationale en internationale positionering van het nieuwe cultuurcentrum. Samen met de andere “bewoners” van OCC, het Koninklijk Conservatorium, het Nederlands Dans Theater en het Residentie Orkest, werkte DMC aan de gemeenschappelijke visie op het OCC, met als titel:“Een huis voor heel Den Haag”.

De gemeenschappelijke missie luidt:

“Het OCC gaat samen met de andere culturele instellingen aan het Spui het culturele hart van Den Haag vormen. Het wordt een podium van de stad, voor de stad en door de stad. Een cadeau van Den Haag aan zichzelf: een huis waar iedere inwoner iets van zijn smaak kan vinden. Om van te genieten of om zelf te doen, voor inspiratie en ideeën, voor kunst en voor elkaar. Een internationaal laboratorium waar top- en amateurkunst, urban art en brede cultuur elkaar vinden, beïnvloeden en inspireren en moeiteloos naast en door elkaar bestaan. Het OCC is gemaakt voor de zelfbewuste en gedemocratiseerde kunstbeleving van deze tijd. We staan open voor iedereen, zijn nieuwsgierig

naar nieuwe ontwikkelingen, kritisch op kwaliteit, genereus en gastvrij naar onze gasten en werken

samen met onze vrienden in en buiten de stad. We werken efficiënt, transparant en verantwoordelijk.”

Stichting DMC kent een Raad van Toezicht die werkt conform de Code Cultural Governance.
De Algemeen directeur is als statutair directeur van DMC eindverantwoordelijk voor de stichting en legt in die hoedanigheid verantwoording af aan de uit zeven personen bestaande RvT.


De directie wordt gevormd door de statutaire Algemeen directeur, door de Directeur Bedrijfsvoering en door een (later te werven) Directeur Horeca & Zakelijke verhuur.

De samenwerking, rollen, taken en bevoegdheden van de leden van de directie zijn beschreven in het directiereglement. Besluiten worden in principe in gezamenlijkheid genomen, waarbij de algemeen directeur, indien nodig, de doorslaggevende stem heeft.

De komst van de derde directeur, de directeur Horeca en Zakelijke verhuur vraagt om aanpassing/vernieuwing van het directiereglement. Op dit moment is nog geen besluit genomen of Horeca en Zakelijke verhuur integraal onderdeel zullen uitmaken van de activiteiten van Stichting DMC, of worden ondergebracht bij een aparte BV.

Stichting DMC heeft een culturele ANBI-status.

Zie voor meer informatie: www.zuiderstrandtheater.nl

Functieomschrijving

Functie

 • Als Directeur bedrijfsvoering bent u medeverantwoordelijk voor Stichting DMC.
 • Samen met de Algemeen directeur geeft u energiek leiding aan de belangrijke transitie, waarbij Stichting DMC, samen met RO, KC en NDT per 2021 de nieuwe vaste bewoners worden van OCC en u stimuleert de gezamenlijke uitvoering van de ambities zoals beschreven in "Een huis voor heel Den Haag". Het gezamenlijk belang staat voorop, met behoud van ieders eigenheid.
 • Daar waar de Algemeen directeur het externe boegbeeld van DMC is, draagt u zorg voor een excellente interne organisatie.
 • Samen met de andere leden van de directie geeft u op stimulerende wijze leiding aan de afdelingshoofden. U weet visie en beleid te vertalen en de medewerkers te betrekken bij het realiseren van de doelstellingen van de organisatie.
 • U stimuleert de onderlinge samenwerking en samenhang en bevordert het integrale werken.
 • U heeft visie op moderne bedrijfsvoering, inclusief de mogelijkheden van IT, op organisatie-ontwikkeling en op talentontwikkeling.
 • U bent zichtbaar, toegankelijk en aanspreekbaar voor de medewerkers van DMC.
 • U kent de organisatie en de medewerkers en u weet wat er speelt.
 • U geeft medeleiding aan het proces van doorontwikkeling, waarbij de huidige organisatie en medewerkers worden voorbereid op hun nieuwe rol in OCC, de nieuwe context en de nieuwe schaalgrootte.

Profiel
De Directeur bedrijfsvoering van DMC is zakelijk én mensgericht. Hij faciliteert de Algemeen directeur zijn/haar rol richting externe partijen te kunnen spelen. De Directeur bedrijfsvoering is in staat de dagelijkse operatie van DMC aan te sturen. Vanuit visie op moderne bedrijfsvoering werkt hij aan gestroomlijnde werkprocessen, een transparante planning en control-cyclus en een eigentijds HR-beleid. Een leider, met gevoel voor de organisatie en de medewerkers. Iemand die stuurt op samenwerking. Iemand die inspireert en enthousiasmeert.

Functie-eisen

Functie-eisen
Als Directeur bedrijfsvoering beschikt u over:

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • een opleiding gericht op bedrijfsvoering in het algemeen en op financiën in het bijzonder;
 • aantoonbare managementervaring in een vergelijkbaar complexe context;
 • meerjarige relevante ervaring opgedaan in een culturele of maatschappelijke sector;
 • kennis van overheidsfinanciën en subsidiëring;
 • het vermogen verschillende partijen en verschillende belangen te verbinden en het vermogen met weerstand om te gaan;
 • aantoonbare ervaring met verandermanagement en organisatieontwikkeling;
 • innovatief vermogen: u denkt in kansen en mogelijkheden en weet deze te realiseren.

Competenties
U beschikt over de volgende competenties:

 • Resultaatgericht
 • Mensgericht, empathisch
 • Organiserend vermogen
 • Overtuigend
 • Bestuurlijke sensitief
 • Integer

Extra informatie

Arbeidsvoorwaarden
U treedt bij voorkeur in dienst per 1 juli 2019, of zo mogelijk eerder.
De bruto vergoeding bedraagt circa € 100.000,- per jaar bij een fulltime aanstelling.

Op deze functie is de CAO Nederlandse Podia van toepassing.
U start met een jaarcontract, dat bij goed functioneren wordt omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd.
Verder kent de organisatie de voor de sector gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie
Stichting DMC laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, 
directeur van Bestman · Bestuur & Management.
Gert-Jan Jongkind verschaft u graag meer informatie over de vacature.
Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 
06-50244791


Solliciteren

Indien u belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv in te sturen. 
Sollicitaties lopen uitsluitend via Bestman · Bestuur & Management.

U kunt reageren via de website www.bestman.nl.

Uw reactie bevat een motivatiebrief en een recent cv. 
Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 25 januari 2019.


Procedure & planning

De vacature is opengesteld op vrijdag 14 december 2018.

U kunt reageren tot uiterlijk vrijdag 25 januari 2019, na deze datum wordt uw sollicitatie in reserve genomen.

In week 10 presenteert Bestman · Bestuur & Management kandidaten aan Stichting DMC.

In week 11 wordt de eerste ronde selectiegesprekken gevoerd bij Stichting DMC.

In week 12 wordt de tweede ronde selectiegesprekken gevoerd bij Stichting DMC.


Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata en een mogelijk assessment, het inwinnen van referenties, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.

Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.