Stagiair(e) Assistent coordinator project Buurtverbinding

 • Kramatplantsoen, 1095 LC Amsterdam, Nederland
 • Stagiair

Beschrijving van het bedrijf

Civic Amsterdam, uitvoeringsonderdeel van B&A

Als expert in het sociaal domein zorgt B&A dat iedereen meedoet en meetelt. Wij voeren lokaal welzijnswerk uit en doen advies- en onderzoeksprojecten. Deze twee activiteiten versterken elkaar en dit leidt tot een vernieuwende aanpak met duidelijke resultaten. Hiermee dragen wij bij aan een vitale samenleving. In de dagelijkse uitvoering werken wij vanuit positiviteit, daadkracht en betrokkenheid.

Als stagiair Assistent Coördinator  werk je voor ons bedrijfsonderdeel Civic Amsterdam.

Functieomschrijving

Als assistent coördinator bij Project Buurtverbinding ben je, samen met de coördinatoren, de centrale persoon voor de dagelijkse coördinatie van de werkzaamheden en activiteiten. Daarbij heb je zicht op (ondersteunings)vragen vanuit de wijk, de voortgang van de mbo-studenten en zorg je voor de juiste matching van student(en) aan de betreffende vraag. Ook zorg je als assistent coördinator voor afstemming met en tussen de studenten, de betrokken instellingen, de begeleiders (docent en andere begeleiders) en eventueel andere betrokkenen. Daarnaast bouwt de stagiair een eigen caseload op met cliënten uit de buurt. Je wordt hierin begeleid door de coördinatoren en voert je werkzaamheden uit binnen de afgesproken kaders. De taken op een rijtje:

 • Is betrokken bij de werving van nieuwe stagiairs.
 • Fungeert als contactpersoon en aanspreekpunt voor studenten, betrokken instellingen en andere betrokkenen; 
 • Is medeverantwoordelijk voor actieve werving vragen uit de wijk en het op peil brengen en houden van de ‘werkvoorraad’;
 • Bouwt en onderhoudt een relevant en actueel netwerk in de wijk ten behoeve van de werkvoorraad, spreekt met (eventuele) verwijzers en vertegenwoordigers van wijk actieve organisaties;
 • Begeleidt en instrueert de studenten bij het uitvoeren van hun werkzaamheden
 • Monitort en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering (ondersteunings)vragen, signaleert tijdig eventuele knelpunten;
 • Bespreekt bpv-opdrachten;
 • Coördineert de inzet van begeleidingsactiviteiten en stemt hierover af met de betrokkenen;
 • Monitort en bewaakt de kwaliteit van de begeleiding van studenten en signaleert tijdig eventuele knelpunten;
 • Evalueert de uitgevoerde hulp en ondersteuning bij cliënten en/of instelling;
 • Evalueert het functioneren van studenten bij de cliënten en/of instelling;
 • Verspreidt samen met de studenten informatie (folders, nieuwsbrieven);
 • Neemt deel aan relevante overleggen.

Functie-eisen

 

 • Derdejaars Hbo student van de opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening/Sociaal Werk of vergelijkbare studierichting;
 • Beschikbaar voor één studiejaar (september t/m juni) voor XX uur per week;
 • Je beschikt over organisatorische, sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Je denkt out-of-the-box;
 • Je bent enthousiasmerend, toegankelijk en een goede teamplayer;
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal;
 • Je bent flexibel;
 • Je kunt zelfstandig werken.

 

Extra informatie

Het project Buurtverbinding een initiatief van het ROC van Amsterdam, ROCTOP, Dock, JSP, stadsdeel West en stadsdeel Oost. Mbo studenten van verschillende zorg- en welzijnsopleidingen lopen hun stage in de wijk Landlust (Bos en Lommer) in Amsterdam West en in de wijk Indische buurt in Amsterdam Oost. Een belangrijk deel van de stage is gericht op de ondersteuning van de wijk in de veranderende welzijns- en zorgondersteuning. Door de veranderingen in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is het wijkgericht werken belangrijk in de stad. Mensen blijven langer thuis wonen en eigen kracht, zelfredzaamheid, participatie en mantelzorg zijn een belangrijk uitgangspunt.