Operatør

 • Fulltid

Beskrivelse av bedriften

Avery Dennison Corporation (NYSE: AVY) is a global materials science and digital identification solutions company that provides a wide range of branding and information solutions that optimize labor and supply chain efficiency, reduce waste, advance sustainability, circularity and transparency, and better connect brands and consumers. Our products and solutions include labeling and functional materials, radio frequency identification (RFID) inlays and tags, software applications that connect the physical and digital, and a variety of products and solutions that enhance branded packaging and carry or display information that improves the customer experience. Serving an array of industries worldwide — including home and personal care, apparel, general retail, e-commerce, logistics, food and grocery, pharmaceuticals and automotive — we employ approximately 35,000 employees in more than 50 countries. Our reported sales in 2023 were $8.4 billion. Learn more at www.averydennison.com.

The Norwegian part of the company, Avery Dennison NTP, is a leading producer of heat transfers for sportswear, workwear and other profiled articles. At our factory in Gaupne, we have developed technology and produced transfers for over 30 years. Our 130 employees deliver high quality products that enable us to compete globally. Our turnover is roughly equally split between the international market and the domestic market. Read more at www.averydennisonntp.no and www.averydennison.com

Avery Dennison is an equal opportunity employer.
Please let us know if we can support you with reasonable accommodations throughout the application process by contacting our team via [email protected]

Jobb-beskrivelse

Ein operatør vil jobbe som ein del av eit team, og skal støtte og bidra til å drive kontinuerleg forbetring og fokus på sikkerheit, kvalitet og service. Ein skal gjennomføre ei rekkje produksjonsoppgåver, til dømes betene produksjonsmaskiner og ha fokus på materialforbruk. Denne rolla er ein del av eit 12-timars skiftmønster.

Me treng operatørar til vår stencil-avdeling.

Sentrale oppgåver og ansvar

 • Tek sikkerhet på alvor, og følgjer Avery Dennison sine retningslinjer for HMS
 • Vera ein del av eit team, samarbeide tett med kollegaer på andre skift og andre viktige kontakter i fabrikken og elles i konsernet
 • Ha gode samarbeidsevner
 • Arbeide tett med eigen, og andre avdelingar for å identifisere drivarar som påverkar kvalitet, og leite etter løysingar
 • Ta initiativ for kontinuerleg forbetring for å fremje fleksibilitet, kvalitet, effektivitet og leveringsdyktigheit
 • Arbeide tett med teknisk avdeling for å sikre effektiv støtte og vedlikehald av maskiner
 • Dagleg drift og vedlikehald av maskiner

Kvalifikasjoner

Det er ingen formelle krav til utdanning til stillingane, men me leitar etter kandidatar med følgande ferdigheiter:

 • Erfaring som operatør er å føretrekke
 • God arbeidsmoral
 • Sterk lagspelar
 • Kommuniserer godt med andre
 • Godt språk, både norsk og engelsk. Minimum B1
 • Resultatdreven og villig til å ta initiativ
 • Gode problemløysingsevner
 • Vere fleksibel
 • God datakunnskap
 • Vise engasjement og integritet
 • Fokus på nøyaktighet

Ytterligere informasjon

Hjå Avery Dennison er me opptekne av å fremje eit inkluderande miljø. Me er opptatt av mangfald på arbeidsplassen, og å skape ein god arbeidsplass der kvar tilsett har moglegheit til å utvikle seg til å kunne yte sitt aller beste.

Personvernregelverk