Data Analyst

  • Long Hậu, Hiệp Phước, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
  • Full-time

Company Description

Avery Dennison RBIS, a global leader in apparel and footwear industry solutions, is a $1.5 billion division of Avery Dennison (NYSE: AVY). Avery Dennison RBIS provides intelligent, creative and sustainable solutions to elevate brands and accelerate performance from design to retail store floor. The company’s industry leading, end-to-end solutions include innovative heat transfer technology, RFID and price management supply chain solutions and sustainable packaging services. Based in Glendale, California, Avery Dennison RBIS employs 30,000 employees in 50 countries. For more information, visit www.rbis.averydennison.com

Job Description

● Diễn giải và phân tích dữ liệu bằng các kỹ thuật thống kê. Làm báo cáo kết quả hằng ngày.
● Hỗ trợ phát triển và triển khai các hệ thống thu thập dữ liệu nhằm tối ưu hóa hiệu quả
● thống kê và chất lượng dữ liệu
● Thu thập và quản lý dữ liệu từ các nguồn dữ liệu chính hoặc phụ. Duy trì hệ thống cơ sở dữ
● liệu
● Xác định, phân tích và diễn giải các xu hướng đang hoặc sắp diễn ra sau khi phân tích dữ
● liệu.
● Phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để xử lý các yêu cầu của công ty.
● Hỗ trợ cải tiến quy trình làm việc để đạt hiệu quả cao hơn.

Qualifications

● Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành lên quan tới Toán Thống Kê, Quản lý Dữ Liệu, IT...
● Có hiểu biết về các phương pháp và công cụ phân tích dữ liệu / quản lý dữ liệu
● Sử dụng tốt các công cụ thống kê như Excel, SPSS, SAS...
● Tư duy logic và có khả năng trình bày báo cáo rõ ràng, rành mạch, dễ hiểu.

Additional Information

Please send your application to the mailbox: [email protected].com (cc: [email protected]) with subject: “Avery Dennison RBIS Vietnam | Data Analyst | Full Name”

Videos To Watch

Privacy Policy