Full Stack Developer

 • Gaupnegrandane 19, 6868 Gaupne, Norge
 • Fulltid

Beskrivelse av bedriften

Avery Dennison er en global leder innen labels og materialer. Selskapets teknologi er en integrert del av produkt som blir brukt i de fleste bransjer. Med drift i over 50 land og med mer enn 30,000 ansatte over hele verden, tilbyr Avery Dennison tjenester til et bredt spekter av kunder.
 
Den norske delen av konsernet, Avery Dennison NTP, er en ledende produsent av heat transfers for sportsklær, arbeidsklær og andre profilerte artikler. Fabrikken er lokalisert 30 minutter fra Sogndal, omringet av flott natur med unike muligheter for friluftsliv. Det er her vi har utviklet teknologi og produsert transfers i over 30 år. Våre 130 ansatte leverer produkt av høy kvalitet som gjør det mulig for oss å konkurrere globalt. Avery Dennison NTP var tidlig ute med digitalisering og har de siste 15 årene fokusert hardt på utvikling av egne datasystem til både ansatte og våre kunder. Det har gitt oss et stort konkurransefortrinn, og det har bidratt stort til å lande store kunder som Premier League, FC Barcelona, Liverpool FC med flere. Vi selger nå like mye til det utenlandske markedet som vi selger til det norske.  

Les mer på www.ntp.no og www.averydennison.com.

  Avery Dennison is a global leader in labels and materials. The company's technology is an integral part of the product used in most industries. With operations in over 50 countries and more than 30,000 employees worldwide, Avery Dennison offers services to a wide range of customers.

  About Avery Dennison  NTP - Norway
  Avery Dennison NTP was founded in Norway in 1988 with the purpose of producing heat transfers. Over 30 years later we are the largest manufacturing site of these products in Europe, and known as the development center for both the product and process. With over 130 employees and customers all over Europe we have a turnover of around $25 million.  Avery Dennison NTP is located in Gaupne, Vestland. For more information visit www.averydennisonntp.no

  Jobb-beskrivelse

  Lyst til å programmere omgitt av fantastiske friluftsliv-muligheter?

  Vi er i stor vekst både i Norge og utlandet og nå ser vi etter en full-stack utvikler som kan hjelpe oss med videreutvikling og vedlikehold av våre system. Kompetanse innen C#, .NET, Angular og TypeScript er en fordel, men vi utelukker ingenting, enten du er nyutdannet eller har mange års erfaring, så er vi alltid interessert i å bli kjent med nye talenter. Vi verdsetter deg som har en genuin interesse for faget og synes det er spennende å utforske nye teknologier.

  Som selskap er vi innovative og nysgjerrige, og er stolte av å ha et spennende, ungt og lekent miljø der vi hele tiden har fokus på å utvikle oss faglig. Vi prioriterer og setter av tid til innovasjon og egenutvikling. Fordi din personlige utvikling er viktig, vil du ha stor påvirkning på din arbeidshverdag og får frihet til å lære og eksperimentere.

  Interested in programming and outdoor activities?

  We are currently growing fast in both Norway and abroad and we are now in need of a full-stack developer who can help us with further development and maintenance of our systems. Knowledge in C #, .NET, Angular and TypeScript is an advantage, but we do not exclude anyone, whether you are a recent graduate or have many years of experience, we are always interested in getting to know new talents. We value people with a genuine interest in technology, gadgets and tools. 

  As a company, we are innovative and curious, and are proud to have an exciting, young and playful environment where we constantly focus on development. We prioritize and set aside time for innovation and self-study. Because your personal development is important, you will have a great impact on your workday and have the freedom to learn and experiment.

  Kvalifikasjoner

  Vi foretrekker at du har utdanning på Bachelor- / Masternivå innen relevante IT-fag, men interesse og erfaring kan veie opp for manglende utdanning.

  Kvalifikasjoner

  • Du er selvgående og trives med ansvar

  • Du har en samarbeidsorientert innstilling og er god på å dele kunnskap og erfaring - samtidig som du ønsker å lære av andre

  • Du trives med å jobbe i team og å spille andre gode, og er nysgjerrig på å lære nye ting

  • Du er opptatt av robuste løsninger og at kunden får en god brukeropplevelse

  • Du brenner for å skrive ryddig og testbar kode

  • Du vil også utføre code reviews, følge opp pull requests og jobbe aktivt med forbedringer av arkitektur og kodebase - i tett samarbeid med resten av teamet

  • Du har gode kommunikasjonsferdigheter - både skriftlig og muntlig

  • Du snakker flytende engelsk - men det er en fordel om du snakker norsk.

   

  We prefer that you have a Bachelor- / Master's degree in Computer Science or comparable education. However, special interest and experience can compensate for lack of education.

  Qualifications

  • You are independent and thrive with responsibility

  • You are good at sharing knowledge and experience - at the same time as you want to learn from others

  • You enjoy working in teams

  • You are interested in robust solutions and creating a good user experience for the customer

  • You are passionate about writing neat and testable code

  • You will also perform code reviews, follow up pull requests and work actively to improve architecture and code base - in close collaboration with the rest of the team

  • You have good communication skills - oral and written.

  • You speak English fluently - Norwegian is desirable.

  Ytterligere informasjon

  Vi tilbyr

  • Fleksible ordninger for arbeidstid og hjemmekontor

  • Konkurransedyktige betingelser

  • Mulighet for internasjonale oppdrag

  • Dekker mobil og internett

  • Svært god pensjonsordning

  • Store muligheter for faglig utvikling og et miljø tilrettelagt for læring

  • Nyoppusset, trivelig kontor og bemannet kantine

  • Fantastisk natur og gode muligheter for friluftsliv

  • Sosialt, godt og internasjonalt arbeidsmiljø

  We offer

  • Flexible work schedule and home office arrangements

  • Competitive conditions

  • Opportunity for international projects

  • Covers mobile and internet

  • Excellent pension plan

  • Great opportunities for professional development

  • Newly renovated office area and staffed canteen

  • Beautiful nature and good opportunities for outdoor activities

  • Social, good and international work environment

  AVERY DENNISON IS AN EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY PROVIDER

   

  Se videoer

  Personvernregelverk