Data Scientist (Data Science Hub)

 • Warszawa, Kraków, Poznań, Toruń, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Łódź, Lublin,, Poland
 • Pełny etat

Opis stanowiska

Kim jesteśmy?

W Data Science Hub tworzymy rozwiązania oparte na Data Science / Machine Learning dla zespołów biznesowych w Allegro. Pracę w naszym zespole charakteryzuje różnorodność, zarówno pod względem analizowanych tematów, jak i wykorzystywanych technik modelarskich i technologii. To świetne miejsce dla osób oczekujących okazji do ciągłego rozwoju i unikalna szansa zdobycia multidyscyplinarnej wiedzy na temat działalności platform eCommerce - choćby w zakresie:

 • modelowania zachowań użytkowników (kupujących i sprzedawców)

 • logistyki (np. przewidywanie czasu dostawy)

 • kampanii reklamowych (np. rekomendacje tematyczne)

 • prognozy wskaźników na poziomie całej platformy (np. popyt na produkty)

Na czym będzie polegać Twoja praca?

 • Będziesz budować modele rozwiązujące problemy biznesowe - predykcyjne, segmentacyjne, prognostyczne, rekomendacyjne, a także wykorzystywać metody optymalizacyjne
 • Będziesz wykorzystywać szeroką gamę rodzajów modeli, w tym modele boostingowe, deep learning, metody Bayesowskie, wnioskowanie przyczynowe, metody optymalizacji
 • Będziesz przetwarzać duże zbiory danych w GCP lub Hadoop/PySpark.
 • Będziesz miał/a szansę popracować nie tylko z danymi tabelarycznymi, ale również przestrzennymi, tekstami w języku naturalnym, obrazami, szeregami czasowymi
 • Będziesz brać udział we wdrożeniach modeli działających off-line i on-line.

Dlaczego miał(a)byś z nami pracować?

 • Data Science pełni kluczową rolę w działaniu Allegro - jesteśmy firmą technologiczną opartą na danych, a poprzez dostarczane modele i analizy będziesz miał/a istotny wpływ na działanie jednej z największych platform eCommerce na świecie
 • Dzięki szerokiej gamie realizowanych przez nas projektów nigdy nie zabraknie Ci ciekawych wyzwań
 • Będziesz miał/a dostęp do ogromnych zbiorów danych i najnowszych technologii ich przetwarzania 
 • Będziesz miał/a możliwość praktycznego nauczenia się narzędzi
 • i technologii: Python, MLFlow, GCP BigQuery, Composer, Dataflow, PySpark, Hadoop
 • Nauczysz się dobrych praktyk programistycznych, inżynierskich i zarządzania kodem.
 • Dzielimy się naszą wiedzą na konferencjach i szkoleniach branżowych, jesteśmy aktywnym uczestnikiem i współtwórcą społeczności Data Science/Machine Learning w Polsce i na świecie.

Ze swojej strony oferujemy:

 • Model pracy hybrydowej, który ustalisz z liderem i zespołem. Mamy świetnie zlokalizowane biura ( z w pełni wyposażonymi kuchniami i parkingami dla rowerów) i znakomite narzędzia pracy (podnoszone biurka, interaktywne sale konferencyjne)

 • Bonus roczny do 10% wynagrodzenia rocznego liczony z kwoty brutto (zależny od Twojej oceny rocznej oraz wyników firmy)

 • Bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych w systemie kafeteryjnym – Ty decydujesz z czego korzystasz (do wyboru mamy m.in. pakiety medyczne, sportowe, lunchowe, ubezpieczenia, bony na zakupy)

 • Zajęcia angielskiego opłacane przez nas i skoncentrowane na specyfice Twojej pracy

 • Pracę w zespole, na którego wsparcie zawsze możesz liczyć -  na pokładzie mamy najlepszych specjalistów i ekspertów w swojej dziedzinie

 • Dużą autonomię w organizacji pracy zespołu, zachęcamy do ciągłego rozwoju i próbowania nowych rzeczy

 • Hackathony, turystykę zespołową, budżet szkoleniowy oraz wewnętrzna platforma MindUp (m.in. szkolenia z zakresu organizacji pracy, sposobu komunikacji, motywacji do pracy oraz różnych technologii i zagadnień merytorycznych)

 • Jeśli chcesz wiedzieć więcej - sprawdź sam/a

Szukamy osób, które:

 • Mają doświadczenie w samodzielnej pracy na stanowisku Data Scientist lub podobnym
 • Potrafią przetwarzać dane i tworzyć modele machine learning w języku Python (np. scikit-learn, pytorch, tensorflow, xgboost, catboost, light-gbm, pandas)
 • Znają i rozumieją algorytmy uczenia maszynowego i potrafią je stosować w praktyce, oraz są chętne i zdolne do nauki nowo powstających algorytmów
 • Znają bardzo dobrze SQL i mają doświadczenie lub interesują się analityką w ekosystemie GCP/Hadoop
 • Potrafią klarownie się komunikować z jednostkami biznesowymi - od sformułowania problemu analitycznego do przejrzystej i intuicyjnej prezentacji wyników
 • Posiadają naturę badacza, który umiejętnie rozkłada złożone problemy na części składowe i skutecznie je modeluje.
 • Mają dużą chęć do nauki i rozwijania wiedzy
 • Znają język angielski na poziomie co najmniej dobrym

Wyślij nam swoje CV i sprawdź dlaczego #dobrzetubyć

 

Polityka prywatności