Reporting - Intern

 • Poznań, Polska
 • Staż

Opis stanowiska

Poszukujemy stażystów, którzy:

 • Znają język angielski na poziomie B2 

 • Studiują kierunek ekonomiczny lub finansowy

 • Są chętni do nauki

 • Znają program Ms Excel na poziomie zaawansowanym

 • Posiadają duże zdolności analityczne

 • Znają podstawy rachunkowości

 • Są komunikatywni

Na czym będzie polegał Twój staż?

 • Wesprzesz zespół w procesie finansowego zamykania miesiąca spółek grupy kapitałowej

 • Pomożesz  w przygotowaniu miesięcznych pakietów sprawozdawczych poszczególnych jednostek z grupy, na potrzeby przygotowania miesięcznych danych skonsolidowanych

 • Wraz z zespołem sporządzisz kwartalne i roczne sprawozdania finansowe według MSSF 

 • Będziesz wykonywał/a zadania z zakresu obsługi bankowej, planowanie przepływów pieniężnych w grupie kapitałowej, koordynacji procesów płatności

 • Będziesz współpracował/a z zespołami controllingu, księgowości, podatkowym, prawnym

 • Wraz zespołem sporządzisz cykliczne raporty dla zarządu i innych interesariuszy

Dlaczego warto pracować z nami?

 • Korzystamy z innowacyjnych narzędzi 

 • Nieustannie towarzyszy nam zmiana 

 • Współpracujemy z wieloma wysoko wyspecjalizowanymi osobami wewnątrz oraz spoza organizacji

 • Dużą różnorodność wykonywanych zadań przekładamy na szybkie zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności

Ze swojej strony oferujemy:

 • Startupową kulturę pracy i stabilność dojrzałej organizacji

 • Nowoczesne biuro i narzędzia pracy

 • Nieformalną atmosferę pracy w profesjonalnym zespole

Wyślij swoje CV i rozpocznij staż!

Filmy do obejrzenia

Polityka prywatności