Research Engineer - Machine Learning

 • Warszawa, Kraków, Poznań, Toruń, Poland
 • Pełny etat

Opis stanowiska

Dlaczego miał(a)byś z nami pracować?

 • Pracując w zespole Machine Learning Research, będziesz odpowiadać za szukanie rozwiązań problemów badawczych które napotykamy w Allegro. Rozpoczynając pracę z nowym problemem, zgłębisz jego specyfikę oraz przeprowadzisz analizę literatury, szukając najbardziej obiecujących technik rozwiązania problemów

 • Będziesz odpowiadać za przygotowanie modeli do wdrożenia produkcyjnego, wspomagając zespół developerski. Twoją odpowiedzialnością będzie zagwarantowanie poprawnego funkcjonowania modelu na produkcji oraz wsparcie eksperckie w zagadnieniach związanych z wydajnością proponowanych rozwiązań

 • Będziesz wspomagać inne zespoły w realizacji zadań wymagających stosowania modeli. Twoja pomoc będzie potrzebna zarówno na poziomie merytorycznym (np. jaka architektura modelu będzie odpowiednia dla domeny) jak i warsztatowym (budowanie zbiorów danych do modelowania, modelowanie, metryki, wdrażania rozwiązań opartych o ML na produkcję)

 • Aby stosować rozwiązania state-of-the-art, będziesz na bieżąco z obecnymi odkryciami naukowymi. Będziesz pogłębiać wiedzę czytając najnowsze publikacje naukowe ze swojej domeny, dzieląc się wiedzą z innymi członkami zespołów badawczych działających w Allegro. Będziesz uczestniczyć w konferencjach naukowych, odwiedzając miejsca, gdzie prezentowane są najnowsze odkrycia

 • Będziesz mieć możliwość opisania wyników swoich badań w publikacjach naukowych oraz udziału w konferencjach naukowych (wystąpienia ustne, sesje posterowe). Będziesz rozwijać zarówno swoją karierę naukową jak i zaznaczać obecność Allegro w świecie nauki

 • W swojej codziennej pracy będziesz poszerzać swoją wiedzę współpracując z ludźmi, którzy mają praktyczne doświadczenie we wdrażaniu modeli opartych o uczenie maszynowe na skalę niespotykaną nigdzie indziej w Polsce

Ze swojej strony oferujemy:

 • Startupową kulturę pracy i stabilność dojrzałej organizacji

 • Nowoczesne biuro i narzędzia pracy

 • Nieformalną atmosferę pracy w profesjonalnym zespole

 • Bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych w systemie kafeteryjnym – Ty decydujesz z czego korzystasz

 • Zajęcia z języka angielskiego z programem nauczania stworzonym z myślą o inżynierach, opłacane przez nas

Szukamy kandydatów, którzy:

 • Posiadają stopień magistra bądź doktora w dziedzinie uczenia maszynowego, matematyki, informatyki, statystyki bądź pokrewnych

 • Mają dobrą znajomość technik uczenia maszynowego (sieci neuronowe, modele lasów drzew decyzyjnych, modele Bayes’owskie), przynajmniej w jednej domenie (information retrieval, przetwarzanie i rozumienie języka naturalnego, szeregi czasowe itd.)

 • Znają metodyki prowadzenia badań naukowych oraz stosowania iteracyjnego procesu prowadzenia eksperymentów

 • Posiadają doświadczenie w pracy z rzeczywistymi danymi, odstającymi jakością od standardowych, dobrze opracowanych zbiorów stosowanych w pracach badawczych

 • Stosują metody statystyczne

 • Znają Pythona oraz biblioteki niezbędne do pracy z tworzeniem modeli (XGBoost, LightGBM, Tensorflow, PyTorch, Pandas, Numpy, itp.)

Wyślij nam swoje CV i dołącz do Allegro!

Filmy do obejrzenia

Polityka prywatności