HSEQ Manager

 • Merwedeweg 10, 3198 LH Europoort Rotterdam, Netherlands
 • Voltijds

Beschrijving van het bedrijf

 • De bioraffinaderij in Rotterdam is gestart in 2010
 • De fabriek is in juli 2016 overgenomen door Alcogroup en Vanden Avenne.
 • De organisatie in Rotterdam heeft een zusterbedrijf in Gent (gestart in 2008)
 • Sinds de aankoop door de Alcogroup en Vanden Avenne, wordt er flink geïnvesteerd in de site en de medewerkers met als doel het verder op poten zetten en optimaliseren van de onderneming
 • In totaal zijn circa 100 mensen werkzaam op de locatie Rotterdam.
 • Het strikt naleven van de milieuvergunning, het beschikken over een goede reputatie en het onderhouden van goede contacten met alle (externe) stakeholders is van zeer groot belang voor de onderneming.

Functieomschrijving

​​​​​

 • Is verantwoordelijk voor de aansturing van alle HSEQ activiteiten op de site. Stuurt een team van 3 medewerkers met elk eigen aandachtsgebieden (Health, Personal Safety, Environmental en Process Safety) aan.
 • Vertaalt het HSEQ-beleid naar operationele doelstellingen voor de eigen afdeling en ondersteunt bij het formuleren van doelstellingen van de andere onderdelen van de organisatie
 • Managet op gestructureerde en actieve wijze dossiers, houdt controle over de voortgang daarvan en zorgt voor afronding binnen de daarvoor gestelde deadlines.
 • Onderneemt vanuit zijn verantwoordelijkheids- en vakgebied acties die noodzakelijk zijn voor het behouden van de “license to operate” van de fabriek
 • Ondersteunt de afdelingen Operations, Logistiek, Maintenance en Engineering bij het oplossen van vraagstukken op het gebied van HSEQ
 • Zorgt naast het waarborgen van alle HSEQ elementen in de organisatie, ook voor troubleshooten op dit vakgebied in voorkomende gevallen als een belangrijk onderdeel van het werk. Als sparring partner op het gebied van HSEQ vraagstukken is het van belang dat de HSEQ Manager het gehele productieproces en de installatie begrijpt om de juiste oplossingen aan te kunnen dragen.
 • Stemt regelmatig zaken af met collega’s van de afdeling Operations, Maintenance, Process Engineers en Engineering zodat een optimale samenwerking totstandkomt die resulteert in heldere afspraken, een goede planning en uitstekende resultaten.
 • Overlegt met (BRZO) autoriteiten/overheden, leidt interne en begeleidt externe inspecties en controles. Werkt daaruit volgende actiepunten uit en ziet toe op afhandeling, vastlegging en communicatie.
 • Volgt relevante ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving (bijvoorbeeld Arbo, milieu, BRZO), brengt dit onder aandacht van het management en volgt daaruit volgende acties op
 • Zorgdragen voor borging van HSEQ-onderwerpen door middel van implementatie en onderhoud van een (veiligheids-)beheerssysteem
 • Formuleert beleidsvoorstellen m.b.t. borgingsystemen en eisen onder andere t.a.v. veiligheid, Arbo en milieu
 • Draagt zorg voor activiteiten die noodzakelijk zijn voor het aanvragen van vergunningen en het naleven van in de vergunningen gestelde eisen
 • Draagt zorg voor het onderhouden van veiligheids-, Arbo- en milieusystemen
 • Initieert, realiseert (continue) verbeterprojecten en zet deze op
 • Adviseert het management over stoffen en processen o.b.v. risicoanalyses
 • Zet auditorganisatie en auditprogramma’s op
 • Ontwikkelt calamiteitenplannen, draagt zorg voor een efficiënte inrichting van de BHV-organisatie
 • Ondersteunt de plantmanager in geval van in geval van calamiteiten, klachten van externen en initieert en bewaakt van acties gericht op het opheffen daarvan.
 • Stelt managementreviews op of laat dit doen en draagt zorg voor vastlegging, analyse en rapportage van gegevens op het gebied van HSEQ
 • Stelt de wettelijk benodigde rapportages op of laat dit doen, overlegt met instanties in geval van onduidelijkheden, tekortkomingen e.d.
 • Brengt het beste uit zijn mensen naar boven, komt graag op de werkvloer, onderhoudt een goede relatie met zijn teams, vraagt hun inbreng en geeft hen waar nodig ondersteuning en feedback.
 • Is lid van het Management team
 • Rapporteert aan de Plant Manager.

Functie-eisen

 • Aantoonbare belangstelling voor de activiteiten van Alco Energy Rotterdam.
 • Een afgeronde technische studie (Master) op academisch niveau dan wel een vergelijkbare studie aangevuld met kennis van HSE (zoals bijvoorbeeld Hogere Veiligheidskunde). 
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en werkervaring opgedaan met processen binnen de (bio-)chemische industrie.
 • Heeft kennis van de werking van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO-2015/Seveso III)
 • Een actiegerichte persoon die de verbinding weet te maken tussen alle lagen van de organisatie en gezamenlijk de bedrijfsdoelstellingen weet te realiseren. Streeft naar continue verbetering en staat tussen het team.
 • Heeft gevoel voor verhoudingen en weet de juiste toon te kiezen in relatie tot mensen uit de directe werkomgeving, autoriteiten, overheden en derden.
 • Kan terugkijken op eerdere ervaring binnen een productie-omgeving. Ervaring als People manager binnen procesindustrie is een pre.
 • mensen uit de directe werkomgeving, autoriteiten, overheden en derden.
 • Kan terugkijken op eerdere ervaring binnen een productie-omgeving. Ervaring als People manager binnen procesindustrie is een pre.

Kernwaarden van de onderneming

 • Team Spirit: het combineren al onze individuele talenten en karakters om samen onze doelen te bereiken.
 • Respect: gedrag is gebaseerd op het rekening houden, respecteren en accepteren van alle mensen, of het nu klanten, leveranciers of collega’s zijn.
 • Integriteit: het houden aan afspraken. Doen wat je zegt. Het volgen van geldende wet- en regelgeving en de Gedragscode.
 • Kwaliteit: het bepalen van de wereldwijde standaard in alle ethanol activiteiten en het creëren van een omgeving waar de medewerkers zich kunnen ontwikkelen.
 • Passie: trots zijn op de organisatie en streven om prestaties te blijven verbeteren.

Klanttevredenheid: iedereen draagt in zijn dagelijkse werk bij aan de klanttevredenheid. Het streven is een waardevolle en betrouwbare partner te zijn.

Aanvullende informatie

Reageer dan op deze functie voor 15 september 2020.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.