Rådgiver/prosjektleder innen merkantil rådgivning

 • Oslo, Norge
 • Ansatte kan jobbe andre steder enn på arbeidsplassen
 • Fulltid
 • Avdeling: Other
 • Contract Type: Permanent

Beskrivelse av bedriften

Advansia er et av Norges største og ledende fagmiljø innen prosjekt- og byggeledelse. Vi jobber med mange av de mest spennende prosjektene i landet med stor samfunnsmessig betydning. Vi vokser og utvikler stadige nye tjenesteområdet vi ser er fordelaktige for kundene våre. Juridiske tjenester er en nyetablert gruppe som jobber med et bredt spekter av oppgaver delt inn i tre:

Merkantil rådgivning: Operativ rådgivning​, anskaffelsesfaglig rådgivning​, kategoriledelse​, kontraktsoppfølging​, læring og verktøy for samhandling, kontraktsmodeller, standarder og markedspraksis.

Kontraktstrategisk rådgivning: Kommersiell og strategisk rådgivning i planlegging av prosjekt​, gjennomførings- og kontraktstrategi​, utarbeidelse av system for kategoristyring​, utforming av kontrakt og mekanismer for samhandling.

Juridisk rådgivning: Prosjektrelevant juridisk rådgivning​, compliance, regelverk for ansvarlighet- og seriøsitet​, regelverk for bærekraft og rapportering​, analyser/undersøkelser, kontrakts- og anskaffelsesregelverk​, arbeidsrettslige problemstillinger og virksomhetsstyring​.

Vi skal være en pålitelig og verdiskapende rådgiver for kunder i alle faser av en anskaffelse, fra utarbeidelse av strategi til oppfølging av inngåtte kontrakter.  

Jobb-beskrivelse

Dine arbeidsoppgaver vil innebære:

 • Operativ rådgivning innenfor anskaffelser
 • Bistå med innkjøps- og anskaffelsesfaglig rådgivning
 • Bistå med utvikling av kategoristyring og ledelse
 • Rådgivning og bistand i kontraktsoppfølging
 • Utarbeidelse av verktøy for læring og samhandling
 • Rådgivning knyttet til ulike kontraktsmodeller, standarder og markedspraksiser
 • Inngå i operative team i store prosjekter med en bred anskaffelsesportefølje

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse innen jus, økonomi, prosjektledelse eller andre relevante emner
 • Fortrinnsvis erfaring innen offentlige anskaffelser
 • Fortrinnsvis erfaring med operative innkjøp 
 • Gjerne erfaring med prosjektledelse og/eller rådgivning
 • Også nyutdannede kan søke
 • Gode kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Det er en fordel om du kan sikkerhetsklareres

Hvem er du?

Vi ser etter en person som har en sterk interesse for fagfeltet og er en genuin lagspiller. Du liker å dele kunnskap og bygge videre på andres ideer. Du foretrekker samarbeid, men evner også å jobbe selvstendig. Du trives med å finne løsninger og mestrer oppgaver selvstendig. Du jobber dedikert og strukturert mot en målsetning og kan legge gode planer for å nå de målene du setter deg. Du kan identifisere utfordringer og problemstillinger og jobber proaktivt for å løse de.

Hvorfor jobbe med oss?

I vårt team vil du oppleve god stemning, god takhøyde, og en genuin interesse for å hjelpe hverandre. Vi er opptatte av kompetansedeling, er nytenkende, liker faglige diskusjoner og setter pris på humor i hverdagen. Vi utfordrer, støtter og bringer frem det beste i hverandre. Vi er stolte av jobben vi gjør og opptatt av å levere kvalitet i våre leveranser. Du får en unik mulighet til å lære om våre kunder, være med på å bygge opp det nye tjenesteområdet, jobbe i et tverrfaglig miljø og ha en stor påvirkningskraft.

Vi tilbyr:

 • Et dedikert og sterkt faglig miljø med fokus på kompetansedeling
 • Inkluderende miljø med kort kommunikasjonsvei og lite hierarkiske strukturer
 • Karriere- og utviklingsmuligheter på en moderne arbeidsplass
 • Muligheter for kompetansebygging i form av sertifiseringer/kurs
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Fem uker ferie i tillegg til betalt fri påske- og juleuka
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Tilgang på firmahytter
 • Sosiale sammenkomster og en aktiv personalklubb

Vi etterlever verdiene våre; modige, dedikerte, lagspillere. 
 

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Jill Breisnes, leder for rekruttering, [email protected] 

Øyvind Vavik, seniorrådgiver, [email protected] 


AFRY forplikter seg til å skape et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø. Vi søker aktivt etter kvalifiserte kandidater, uavhengig av kjønnsidentitet, seksuell legning, etnisitet, religion, funksjonsnedsettelse eller alder. Du vil bli en del av et globalt, mangfoldig miljø hvor våre ulikheter er vår styrke. 

Personvernregelverk